Coğrafya – Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı – Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası Her yıl ortalama 2 veya 3 soru çıkmaktadır

 • TÜRKİYE’NİN BEŞERİ COĞRAFYASI
 • Nüfus: Sınırları belirli bir alanda belirli bir zaman içinde yaşayan insan sayısına denir.
 • 2.Mahmut Dönemi-Asker sayısını ve vergi yükümlülerini saptamak için sadece erkekler sayılmışır. (1831)
 • Abdülmecit Döneminde nüfus belgesi verilerek sayım yapılmıştır.(1844)
 • Cumhuriyet Döneminde ilk sayım 1927, daha sonra 1935’te 1935’ten 1990 a kadar beşer yıl arayla sayım yapılmış 1990 dan sonra 10 yıl arayla yapıldı. şu anda adrese dayalı nüfus sayımı sistemi uygulanmaktadır.
 • Nüfus artış hızı: Doğum oranının ölüm oranından fazla olmasıdır.
 • Nüfus Artış Hızını Arttıran Etmenler
 • *Doğum oranının fazla oluşu
 • *Eğitim seviyesinin düşüklüğü
 • *Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması(alternatif yolla doğum )
 • *Ortalama yaşam süresinin artması
 • *Mülteciler

 

 • Nüfus Artış Hızının Yüksek Olmasıyla,
 • -İşsizlik artar
 • -Göç artar
 • -Kalkınma azalır
 • -Demografik yatırım artar
 • -Doğal kaynakların tüketimi artar
 • -Sağlık hizmetler aksar
 • -Kişi başı milli gelir azalır

 

 • Nüfus Artış Hızını Azaltan Etmenler
 • -Eğitim seviyesinin yükselmesi
 • -Dışarıya göç
 • -Doğal afet ve salgın
 • Kadının iş hayatına atılması
 • -Sanayileşme
 • -Aile planlaması

 

 • Türkiye’nin Nüfus Grafiği
 • *1927-1935 döneminde ülkeye olan göçler ile nüfus artmıştır(lozan ant ile balkanlardan gelen nüfus)
 • *1935-1940 yıllarında Hatay ile nüfus arttı
 • *1940-1945 İkinci Dünya Savaşı sebebiyle en az nüfus artış hızı yaşandı.
 • *1955-1960 yıllarında savaş sonrası en fazla nüfus artışı yaşandı
 • *1960-1965 dışarıya işçi göçü oldu.nüfus artış hızı azaldı.
 • *1985’ten sonra sosyal imkanların artışı,kadınların çalışma hayatına girmesi,aile planlaması gibi nedenlerle nüfus artış hızı azalmıştır.
 • *1997 den sonra yüzde 20 nin altına düşmüştür artış hızı
  • NOT: Nüfus sayısı ve nüfus yoğunluğu sürekli artmıştır

   

  • Türkiye’deki Nüfusun Özellikleri
  • -Genç nüfus fazla,yaşlı nüfus azdır
  • -Çalışma çağındaki olgun nüfus fazla
  • -Yaşlı nüfus içinde kadınların sayısı fazla
  • -Doğumların büyük çoğunluğu erkeklerdir.
  • -Nüfusun okuma-yazma oranı yüzde 95 tir.Okur-yazar erkek sayısı kadın sayısından fazladır.
  • -Kentsel nüfus oranı en fazla Marmarada,en az Karadeniz’de dir.

   

  • NOT: Göç veren şehirlerde kadın nüfusu erkek nüfustan fazladır.Bu durum o yerin gelişmişlik seviyesini gösterir.Erkek nüfus fazla ise o yer gelişmiştir.

   

  • NOT: Bir ülkede sanayi ve hizmet oranı tarımdan fazla ise o ülke gelişmektedir.

   

  • NOT: Ülkemizde yaşlı nüfusun az olması  yaşam koşullarının zor olduğunu kanıtlar.

   

  • NOT: Genç nüfusun fazla oluşu doğurganlığın yüksek olduğunu kanıtlar.

   

  • NÜFUS YOĞUNLUKLARI
  • Aritmetik Nüfus Yoğunluğu
  • Kilometreye ne kadar insan düştüğünü gösterir.
  • =Toplam nüfus/ yüz ölçümü
  • En fazla MARMARA Bölgesindedir(nüfus  fazla ,yüzölçümü küçük)
  • En az DOĞU ANADOLU(nüfusun az ,yüzölçümünün büyük olması)
  • 2007 yılı nüfus yoğunluğu sıralaması
  • Marmara>güneydoğu>ege>akdeniz>iç Anadolu>karadeniz>doğu anadol

   

  • Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
  • =Tarım(çiftçi ) nüfusu/ ekili dikili arazi
  • En fazla Karadeniz ve Doğu Anadolu(yer şekilleri engebeli, tarım alanları az)
  • En az İç Anadolu ve Güneydoğu (tarım alanları geniş)

   

  • Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu
  • =Toplam nüfus/ ekili-dikili arazi
  • En fazla Marmara
  • En az İç Anadolu ve G.doğu

   

  • Türkiye’de Göçler

   

  • 1-İÇ GÖÇ
  • a)kalıcı- kırdan kente / kentten kente
  • b)mevsimlik – turizm-tarım işçiliği-inşaat işçiliği

   

  • 2-DIŞ GÖÇ-iş gücü-mültecilik-mübadele-beyin göçü

   

  • Türkiye’de en çok göç alan yerler
  • Çatalca-kocaeli , yukarı sakarya , kıyı ege, Antalya, Çukurova,gaziantep

   

  • Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
  • 1-Doğal faktörler
  • a)Yeryüzü şekilleri –bakı,yükselti
  • b)İklim  – yağış,sıcaklık (ılıman iklimin olduğu ve yağışın yeterliği olduğu yerlerde nüfus yoğundur)
  • c) Su kaynakları
  • 2-Beşeri faktörler
  • a)İç ve dış faktörler
  • b)Ulaşım
  • c)Ekonomi – tarım,sanayi,turizm,madencilik
  • Türkiye’de Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler
  • YILDIZ DAĞLARI(engebe),ÇANAKKALE ÇEVRESİ(ulaşım yollarının seyrekliği),İÇ BATI ANADOLU ,TOROSLAR,TAŞELİ,TEKE,MENTEŞE,GÖLLER YÖRESİ,TUZ GÖLÜ,OBRUK,DOĞU ANADOLU
  • Türkiye’de Yerleşme
  • Kırsal ve kentsel olarak ikiye ayrılır.
  • Kırsal( köy ve köyaltı)
  • Köyaltı daimi (divan-karadeniz,mahalle-iç ve g.doğu-çiftlik-marmara ve ege-,mezra-doğu anadolu)
  • Köyaltı geçici (yayla-karadeniz,oba-akdeniz-ege-toroslar,dam-bozcaada-gökçeada,ağıl-iç anadolu,kom-Doğu anadolu)
  • Kentsel
  • küçük kent(100000 den az ),
  • orta ölçekli kent ( 100000-500000)
  • büyük kent(500000- 1 milyon arası),
  • metropoller (1 milyon-10 milyon)
  • megapoller ( 10 milyon + )
  • Hinterland ;Bir limana bağlantısı olan,limanla ekonomik yönden etkileşim içinde olan alana denir.
  • Ekonomik etkinliği çeşitli,çevresi ile ulaşımı kolay,sanayisi gelişmiş ise o bölgenin hinterlandı geniştir.
  • Hinterlandı geniş limanlar; İzmir, İstanbul, Mersin, İzmit, İskendurun, Trabzon, Zonguldak
  • Hinterlandı dar limanlar; Sinop ve Rize

   

  Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

  Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular