Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Meslek Tanıtımı

 • Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Meslek Tanıtımı: Coğrafya Öğretmenliği Bölümünde ortaöğretim kurumlarında sosyal bilimler ile coğrafya derslerinin eğitimini verebilecek öğretmenler yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.
 • Coğrafya Öğretmenleri Orta dereceli okulların hepsinde öğretmen olarak çalışabilirler. Coğrafya öğretmenliğinde, öğretmen fazlalığı söz konusu olsa da okullaşma arttıkça, coğrafya öğretmenliği ihtiyacı da artmaktadır.
 • Coğrafya Öğretmeni, Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafyayla alakalı eğitim veren kişidir.
 • Coğrafya Öğretmenliği Bölümünün Amacı: Coğrafya bölümünde, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapılır.
 • Coğrafya Öğretmenlerinin Çalışma Ortamı: Coğrafya öğretmeni, sınıfta görev yapmaktadır, genel sınıf koşullarına ek olarak görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozlu olabilir.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü

 • Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Dersleri, Ders İçeriği: Coğrafya Öğretmenliği Bölümü eğitim süresi dört yıldır eğitimin ilk iki yılında genel klimatoloji, jeomorfoloji, coğrafi kartografya, beşeri coğrafyaya giriş, genel ekonomik coğrafya, hidrografya ve bitki coğrafyası gibi genel coğrafya derslerine ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yıldaysa, Türkiye jeomorfolojisi, uygulamalı jeomorfoloji, uygulamalı klimatoloji, toprak coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, bölgesel Türkiye coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır.
 • Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri ile değerlendirilme benzeri dersler verilmektedir ve öğretim gezileri düzenlenir.
 • Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Gereken Nitelikler: Coğrafya bölümünde eğitim almak isteyenlerin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir.
 • Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Mezunların Kazandıkları ÜnvanCoğrafya Öğretmenliği Bölümü mezunları ne iş yapar?: Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunlarına “Coğrafyacı, Coğrafya Öğretmeni” ünvanı ile görev alırlar.
 • Coğrafyacıların önemli bir kısmı öğretim, bir kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir. Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar.
 • Coğrafyacı bunun dışında, ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirir.
 • Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Çalışma Alanları: Üniversitelerin coğrafya bölümü mezunlarının büyük bir kesimi ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar. Bunun dışında, yüksek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu atlanmamalıdır.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Coğrafya Öğretmenliği Bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Coğrafya Öğretmenliği Bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular