Çin Medeniyeti, (Çin Uygarlığı) Çin Tarihi

 • 1- Çin Medeniyeti: (Çin Uygarlığı) Çin Tarihi
 • Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti); yaklaşık olarak 5 bin yıllık yazılı tarihiyle, dünyamızın en eski uygarlıklarından birisi olmakla birlikte; dünyanın hem en eski, hemde günümüze kadar kültür ve medeniyetini taşıyabilmiş uygarlıklarındandır.
 • Çin Kavmi, tek bir medeniyetten oluşmamakta; Türk, Moğol, Tibet ve Tunguz uygarlıkları (Bu uygarlıklar Çin coğrafyasında zamanla asimile olarak Çinleşmişlerdir.) gibi çok uluslu bir geçmiş barındırmaktadır.
 • Çin ulusunun imparatorluk haline gelme sürecinde; Çin topraklarında söz sahibi olan Çin Hanedanlarının biraraya gelmesi etken olmuştur. Çin İmparatorluk Tarihi M.Ö. 211 – M.S 1912 tarihleri arasını kapsamaktadır. 1912 senesinde Qing Hanedanı devrilmiş; günümüzde halen hükmeden, Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuştur.
 • çin uygarlığı ve çin medeniyeti
 • çin uygarlığı ve çin medeniyeti
 • Toplamda 22 hanedan Çin’e hükmetmiştir. Bunlardan en önemlileri hakkında bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.
 • Gök Tanrı, Budizim, TaoizmKonfiçyüsçülük benzeri dini inanışların bulunduğu Çin medeniyetinde tapınak mimariside gelişmiştir.
 • İlkçağ medeniyetlerinin en önemlilerinden olan Çin uygarlık ve medeniyeti; Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar, sülalelerin (Hanedanlık) yönetimde söz sahibi olmuş; insanlığın en önemli keşiflerinden olan, kâğıt, pusula, barut ve matbaa yı bulmuşlardır. Bunlara ek olarak; seramik, mürekkep, gemicilik, dümen, ipek, ipek böcekçiliği, porselen konularında dünya kültür ve uygarlığına çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.
 • Çin uygarlığında kağıt ve matbaanın bulunmasına ek olarak tarih yazıcılığıda bu medeniyette gelişmiştir hatta Türkler hakkındaki tarihteki ilk yazılara Çin medeniyetinde rastlanmaktadır.
 • Çin Hanedanları:
 • İlk çağ Çin Hanedanları: (Qin Hanedanı, Han Hanedanı)
 • Qin Hanedanı: İlk çağ medeniyetlerinin en önemlilerinden olan, M.Ö. 221 – M.Ö. 206 tarihlerinde Çin’i yönetmiş, Çin’i yöneten ilk hanedan olan Qin hanedanı‘nın milattan önce 210 yılındaki hakim olduğu topraklara, çin uygarlığının o dönemdeki başkenti ve sınır hattına, M.Ö.403 – M.Ö.221 yılları arasında bitirilmiş çin seddi‘nin qin hanedanının yönettiği Çin coğrafyasındaki konumuna aşağıdaki resimden ulaşabilir, inceleyebilirsiniz.
 • qin hanedanı, çin
 • Milattan önce 210 Çin – Qin Hanedanı
 • Qin Hanedını, Çin uygarlığına hükmederken başkentiXianyang” tı.
 • 1998 yapımı “The Emperor and the Assassin“, 2002 yapımı “Hero” ve 2010 yapımı “Little Big Soldier” adlı filmler Qin Hanedanı hakkında pek çok unsur barındırmaktadır.
 • Han Hanedanı: Han Hanedanı; Qin Hanedanı’ndan sonra, MÖ 206 – M.S. 220 seneleri arası Çin coğrafyasında hüküm sürmüş hanedandır. Han hanedanı, Liu klanı (klan: topluluk, grup) tarafından kurulmuştur.
 • Çin tarihinde, Çin uygarlık ve medeniyetinde çok önemli bir yeri olan Han Hanedanı’na şükranlarını ve atalarına saygılarını sunabilmek adına Çinliler kendilerine Han ulusu ya da Han insanı demektedirler.
 • Han hanedanı’nın Çin’de hüküm sürdüğü yıllardaki haritasına, başkentine ve sınır bilgilerine aşağıdaki resimden ulaşabilir, inceleyebilirsiniz.
 • çin uygarlık ve medeniyeti, han hanedanı
 • 87 Yılında Çin – Han Hanedanı
 • Han Hanedanı, Çin medeniyetine hükmederken, başkentiChang’an” dı.
 • Orta çağ çin hanedanları: (Sui Hanedanı, Tang Hanedanı, Song Hanedanı, Yuan Hanedanı(Kubilay Hanlığı))
 • Sui Hanedanı:Sui Hanedanı; 581-618 tarihlerinde Çin’e hakim olmuş, Güney-Kuzey Hanedanları döneminin ardından 400 yıllık parçalanmışlığa son vererek Çin’i birleştiren hanedandır.
 • Tang Hanedanı: Budizm, Taoizm, Konfüçyüsçülük dini inanışlarının bulunduğu, 618-904 yılları arası Chang’an, 904-907 yılları arasındaysa Luoyang‘ın başkenti olduğu 618-907 yılları arasında Çin’i yönetmiş hanedandır.
 • ilkçağ medeniyetleri çin - tang hanedanı
 • ilkçağ medeniyetleri, 700 yıllarında çin – tang hanedanı
 • Tang Hanedanı ve Türkler: Dönemin tang hanedanına komşu uygarlık ve medeniyetleri; Türk, Moğol ve Tibet kavimleriydi, bu kavimlerdense Türkler en güçlü olanlarıydı. Tang hanedanı Türkler ile anlaşma yoluna gitmiş ve Tang hanedanıyla Türkler arasında 590-617 yılları arasında iyi ilişkiler kurulmuştu. Çinli prensesler, Türk kavminin ileri gelen liderleriyle evlendirilmiş, 755 yılına kadarsa yaklaşık 10 Türk general Çin ordusunda görev yapmıştır.
 • Kuzey Song Hanedanı:
 • çin kuzey song hanedanı - ilkçağ uygarlıkları
 • çin kuzey song hanedanı – ilkçağ uygarlıkları
 • Yuan Hanedanı (Kubilay Hanlığı)
 • Yuan Hanedanlığı, diğer adıyla Kubilay Hanlığı; 1280-1368 tarihlerinde Çin’de hükümsüren Moğollar tarafından (Cengiz Han‘ın torunu Tuluy‘un oğlu Kubilay Han tarafından) kurulmuş hanedandır.
 • kubilay han - ilkçağ medeniyet ve uygarlıkları
 • kubilay han – ilkçağ medeniyet ve uygarlıkları
 • 1294 yılında yuan hanedanlığı sınırları - ilkçağ medeniyetleri
 • 1294 yılında Yuan Hanedanlığı Sınırları – ilkçağ medeniyeleri
 • Yeniçağ Çin hanedanları (Ming Hanedanı, Qing Hanedanı)
 • Ming Hanedanlığı: 1368 – 1644 yıllarında Çin’de hüküm sürmüş hanedanlıktır.
 • ming hanedanlığı
 • ilkçağ medeniyetlerinin en güçlülerinden olan çin medeniyetinin yeniçağ döneminde çin’de hüküm sürmüş ming hanedanlığı sınırları.
 • Qing Hanedanı (Mançu hanedanı)
 • Qing Hanedanı; 1644-1911 tarihlerinde Çin’de hüküm sürmüş, Mançuların Aisin Gioro klanı tarafından kurulmuş, Mançu Hanedanı adıylada bilinen, Çin’in son imparatorluk hanedanıdır.
 • Qing hanedanlığı 1820 - Çin
 • Qing hanedanlığı 1820 – Çin

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular