Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Meslek Tanıtımı

 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Meslek Tanıtımı: Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü; ülkemizde ve dünyada artan nüfus, hızlanan kentleşme ve gelişen sanayileşmenin oluşturduğu toprak, su, hava, gürültü kirliliği ve ekolojik denge deki degişimlerle alakalı sorunlar üzerine araştırma yapan ve bu olumsuzlukları önlemeye çalışan ara elemanları yetiştirmeye yöneliktir.
 • Bu bölüm mezunları çevre müdürlüklerinde ya da özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.
 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümünün Amacı: Çevre kirlenmesi ve kontrolü bölümünün amacı; su, hava, toprakların korunması atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve eğitmektir.
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü
 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Dersleri, Ders İçeriği: Çevre kirlenmesi ve kontrolü bölümünde matematik, çevre biyolojisi, çevre kimyası, çevre ekolojisi, mekaniği, toprak kirlenmesi, hava kirliliği ve denetimi, içme sularının arıtımı, çevre hukuku ve bilgisayar benzeri dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Gereken Nitelikler: Çevre kirlenmesi ve kontrolü bölümünde okumak isteyenlerin fen bilimlerine alakalı-yatkın ve bu alanda başarılı, el becerisi gelişmiş dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.
 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Mezunların Kazandıkları ÜnvanÇevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü mezunları ne iş yapar?: Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü mezunlarına “Çevre ve Kontrolü Teknikeri” ünvanı verilir.
 • Çevre kirlenmesi ve kontrolü teknikeri arıtma tesislerinde, tesisin günlük, haftalık, aylık bakımlarını yaparak düzenli çalışmasını sağlar; saatlik atık su örnekleri alıp testlere tabi tutar; hava kirliliğini önleme ile ilgili kuruluşlarda kirlilik oranını belirler; bacalara filtre takılmasını, fabrikaların, evlerin atıklarının yok edilmesi için yapılan planların uygulanmasını sağlar.
 • Bu işleri çevre mühendisinin gözetim ve denetiminde yürütür.
 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Çalışma Alanları: Çevre kirlenmesi ve kontrolü teknikerleri Çevre Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, belediyelere bağlı kuruluşlarda, arıtma ve tesisi bulunan tüm işletmelerde iş bulabilirler. Bu alanda yetişenlerin henüz bağımsız işyeri açmalarına olanak yoktur.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • 7 sayının aritmetik ortalaması 19 `dur. Bunlardan aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkarılıyor. Geriye kalan dört sayının toplamı kaçtır?
 • Sayıştay yaptığı denetlemeyi hangi makam adına yapar?
 • Konu Anlatımı Tarih-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi4
 • I. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi II. Sivas Gök Medresesi III. Mardin Artuklu Sarayı Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri Anadolu'daki sivil mimari örnekleri arasında gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
 • Answer for Osmanlı Devleti’nde çiçek aşısı ilk kez hangi dönemde uygulanmıştır?
 • Kurtuluş Savaşı yıllarında, Türk Ordusunun II. Viyana Kuşatması'ndan beri devam eden geri çekilişi aşağıdaki hangi savaşın kazanılmasıyla sona ermiştir?
 • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular