Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Meslek Tanıtımı

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Meslek Tanıtımı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde İşçi ve işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, servet ve gelir politikaları ve uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır.
 • Bu bölümü okumak için Ekonomi ve sosyolojiye karşı alakalı, ikna gücüne sahip ve insan ilişkilerinde sabırlı ve başarılı olunmalıdır.
 • Çeko mezunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı benzeri sosyal kuruluşlarda, müfettiş ya da uzman olarak Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışılabilmektedirler.
 • Bunun dışındaysa iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alınabilir.
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Amacı: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde işçi ve işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılmaktadır ve bu alanlarda yetişmiş bireylerin eğitilmesi amaçlanır.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dersleri, Ders İçeriği: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilimleriyle alakalı derslerle matematik, sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihi, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikası, Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi istatistik benzeri dersler okutulmaktadır.
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Gereken Nitelikler: Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, yatkın, üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenmektedir.
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezunların Kazandıkları ÜnvanÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezunları ne iş yapar?: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları “Çalışma Ekonomisti” ünvanıyla iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak, öneriler geliştirirler.
 • Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma, işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iş olanakları, Çalışma Alanları: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları, DPT’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler.
 • Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler.
 • Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Açıköğretim fakültesine bağlı olarak eğitim verilen bu bölümde, işçi ve işveren ilişkileri, iş hukuku, gelir politikası gibi alanlarda uzman yetiştirilmektedir.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular