Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi – Vestfalya Antlaşması – Westphalia Barış Dönemi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi – Vestfalya Antlaşması – Westphalia Barış Dönemi  

 • 1600 avrupa sınırlar inanışlar mezhepler
 • 1600 – Avrupa Sınırları ve Avrupadaki İnanışlar

 

 • Vestfelya Antlaşması  (Westphalia Barışı)
 • Bu Barış süreci Avrupa ve Dünya tarihi açısından çok önemli olan dönüm noktalarından biridir, çağdaş avrupa tarihinin başlangıcı kabul edilmektedir. Bu barış sürecinden sonra avrupadaki ülkelerin sınırları değişmiş yıllardır avrupada süren savaşlar son bulmaya başlamış, ulus devlet anlayışı ortaya çıkmıştır,
 • Westphalia (Vestfelya) Anlaşması, Çağdaş Dünya Tarihi açısındanda; dönemde ve westphalia barış süreci akabindeki değişimlerin getirdikleriyle dünya tarihini şekillendiren çok önemli barış süreçlerindendir, milletlerarası hukukun başlangıç süreçlerinin en önemlilerinden olduğu kabul görmüştür,
 • Bu sürecin doğal ve ileri vadeli sonuçlarından biri ise, Avrupalı devletlerin, Avrupa dışı ülkelerde sürdürecekleri sömürgecilik faaliyetlerine temel teşkil etmesidir,
 • Kutsal Roma İmparatorluğu bu barış süreci sonunda hukuki açıdan parçalanmış, yüzlerce Özerk Alman Devleti ortaya çıkmıştır,
 • Ayrıca bu barış dönemi ileriki yıllarda (1789-1799) gerçekleşecek Fransız Devriminede altyapı hazırlamıştır.
 • Bu Anlaşmayı dönemin olaylarını inceleyerek bir bütün olarak düşünmek gerekir,
 • Vestfelya Antlaşması, Avrupadaki mezhep savaşlarından olan 30 Yıl Savaşları(1618-1648) ve 80 Yıl Savaşlarının (1568-1648) akabinde imzalanan Münster Antlaşması ve Osnabrück Antlaşmasınıda kapsayan Barış Anlaşmasıdır. (1659 yılında imzalanan Pyrenees Antlaşması‘da Vestfelya barış sürecinin yansımalarındandır.)
 • 1648 Avrupa
 • 1648 Avrupa
 • 1648 Yılında Avrupa
 • Vestfelya (Westphalia) Antlaşmasının Tarihi: 1648 yılının, 15 Mayıs ve 24 Ekim tarihleri arasında imzalanmıştır. Antlaşmanın bu tarihler arasında yapılmasındaki neden savaşın sürüyor olmasıdır. Barış görüşmeleri 1643 yıllarında başlamış, 1644’e gelindiğinde barış için ciddi adımlar atılmaya başlanmıştı.
 • Vestfelya (Westphalia) Antlaşmasının imzalandığı yer: Günümüz Almanya sınırlarında (Osnabrück ve Münster , Westphalia)
 • Vestfelya (Westphalia) Antlaşmasını imzalayan Taraflar: Kutsal Roma İmparatorluğu(III. Ferdinand), Alman prensleri, İspanya, Fransa, İsveç ve Hollanda temsilcileri arasında imzalanmıştır. Yaklaşık 109 farklı heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.
 • Vestfelya (Westphalia) Antlaşmasının diğer önemli özellikleri:
 • Devletlerin egemenliği ve siyasi geleceklerini kendi belirlemeleri prensipleri kabul edildi, 
 • Devletler arasında yasal eşitlik sağlanması kararı alındı,
 • Bir devletin iç işlerine, başka bir devletin karışmaması prensibi kabul edildi,
 • Westphalia (Vestfelya) barış sürecinde, monarklara kendi tebaasının din ve mezhep seçimini belirleyebilme hakkı verilmiştir.
 • 1648 westphalia sonrası avrupa
 • 1648 Westphalia (Vestfelya) Antlaşması sonrası Avrupa
 1. Defne 30/09/2015
  Vestfalya Antlaşması hakkındaki verdiğiniz bilgileri çok beğendim, teşekkür ederim

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • Answer for Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın aşağıdaki yan organlarından hangisinin temel amacı dünya üzerindeki mevcut hastalıklarla mücadele etmektir?
 • Answer for Konya'da bulunan; İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese ve Karatay medresesi Türk sanatının hangi dönemine aittir?
 • Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği Bölümü Meslek Tanıtımı
 • Answer for Bazı Kuva-yi Milliye Şeflerinin TBMM'ye karşı çıkarmış oldukları ayaklanmalar, aşağıdaki hangi savaşın kazanılmasıyla birlikte bastırılmıştır?
 • Rakamları sıfırdan farklı, 5 basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirdiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir?
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “bulmak” eylemi, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
 • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular