Biyokimya Bölümü Meslek Tanıtımı

 • Biyokimya Bölümü Meslek Tanıtımı: Biyokimya Bölümü, Türkiye’de ilk defa Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.
 • Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır ve pek çok bilim dalıyla yakından ilişki içindedir.
 • Canlı yaşamıyla alakalı fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri. Beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır.
 • Mezunlar, gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuvarlarında görev alabilirler.
Biyokimya Bölümü
 • Biyokimya Bölümünün Amacı: Biyokimya bölümünün amacı, biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olayları ile ilgili konularda araştırma ve eğitim yapmaktır. Biyokimya Bölümü Dersleri, Ders içerikleri: Biyokimya bölümü “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik” olmak üzere iki alt dala ayrılmaktadır.
 • Biyokimya bölümünün ilk iki yılında hücre biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji, anorganik kimya, analitik kimya, matematik bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. İkinci yıldan sonra öğrenciler alt dallardan birine yönelmektedirler.
 • Biyokimyagerlik dalına geçenler biyofizikokimya, enzimoloji, ilaç kimyası, beslenme, toksikoloji, klinik kimya, genetik, fermantasyon teknolojisi, endüstriyel hijyen, atık değerlendirmesi ve arıtma yöntemleri gibi dersleri okumakta ve uygulama yapmaktadırlar.
 • Biyokimya Bölümü Gereken Nitelikler:Biyokimya alanında çalışmak isteyenlerin biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel çalışmalara istekli, meraklı, görme sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.
 • Biyokimya Bölümü Mezunların Kazandıkları ÜnvanBiyokimya Bölümü iş olanakları: Biyokimya bölümü mezunlarının bitirdikleri dala göre “Biyokimyager” ya da “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager” ünvanı verilmektedir.
 • Biyokimyagerler, biyokimya analiz bilimlerinde ve laboratuvarlarında sağlıkla ilgili testleri yapar, yeni test yöntemleri geliştirirler; gıda ve ilaç sektöründe kalite kontrol işlerini yaparlar; projelerin yürütülmesinde görev alırlar.
 • Biyokimya Bölümü Çalışma Alanları: Bu bölümün Mezunları, gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuvarlarında görev alabilirler. Eğitimleri süresince öğretmenlik sertifikası almaları halinde öğretmen adayı olma hakkını kazanabilirler.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Biyokimya Bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Biyokimya Bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular