Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Meslek Tanıtımı

 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Meslek Tanıtımı
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümün Amacı: Batı Dilleri ve Edebiyatları grubunda bir çok batı ülkesinin dil ve edebiyatları ve dil bilimi üzerinde eğitim yapan programlar bulunmaktadır.
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Dersleri, Ders İçerikleri: İngiliz dili ve edebiyatı bölümünde İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetileri geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın siyasal yaşamı ve fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir.
 • Fransız dili ve edebiyatı bölümünde Fransız dil bilgisi geliştirilmekte ve Fransız edebiyatı tarihi, önemli Fransız yazarları ve edebi akımları incelenerek öğretilmektedir.
 • Alman dili ve edebiyatı bölümünde Alman Dili ve başta Federal Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatları ve kültürleri tarihi gelişimi içinde öğretilmektedir.
 • Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatı bölümüyle birlikte yürütmekte olup 17. yüzyılda ilk ürünlerini vermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve dünya görüşünü yansıtan Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgü nitelikleriyle araştırılmakta ve öğretilmektedir.
 • İtalyan dili ve edebiyatı bölümünde İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitim yapılmaktadır.
 • İspanyol dili ve edebiyatı bölümünde İspanyolca bilgisi kazandırılmakta ve İspanyol edebiyatı incelenmektedir.
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Hungaraloji (Macar) dili ve edebiyatı bölümünde Ural dili ailesine bağlı bir dil olan Macar dili, Macar edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır.
 • Rus dili ve edebiyatı bölümünde Rus dili ve grameri öğretilmekte ve 19. yüzyıl klasik Rus edebiyatı ve Rusya tarihi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
 • Leh dili ve edebiyatı bölümünde Leh dili ve bu dille yazılmış edebiyat ürünlerinin özelliklerini inceleyen dersler okutulmaktadır.
 • Slav dilleri ve edebiyatları bölümünde dersler, Slav dilleri kültürleri ve edebiyat ürünleri ile ilgili konuları içermektedir.
 • Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı bölümünde Yunanca ve Yunan edebiyatı konusunda eğitim yapılmaktadır.
 • Bulgar dili ve edebiyatı bölümünde dersler, Bulgarca ve Bulgar edebiyatı ile ilgili konuları içermektedir.
 • Dil bilimi programı, dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol sistemleri biçiminde kullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Bu niteliği ile dil bilimi anadil başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili konularda eğitim vermektedir.
 • İngiliz dil bilimi bölümünde İngilizce’nin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile ilgili konular okutulmaktadır.
 • Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri; Eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümünde, eskiçağda, Önasyada yaşayan kültürlerin dil, din, edebiyat, tarih, sanat gibi yönleri incelenir.
 • Bu bölümdeki programlar ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir: Hititoloji bölümünde çivi yazısını Eski Babil’den alarak yaygınlaştıran Anadolu’nun göçmen kavmi Hititlerin yaklaşık M.Ö. 1200-1000 yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih, sanat, hukuk vb. kültür ürünleri konularında dersler verilmektedir.
 • Latin dili ve edebiyatı bölümünde İtalya’nın Latium bölgesinde doğan ve gelişen Latin dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dille meydana gelen edebiyat ve kültürün Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılışına kadar kaydettiği gelişmeler ile bu kültür ve edebiyatın modern batı dillerinin kültürünün ve hatta tekniğinin gelişmesine etkisi konularında eğitim yapılmaktadır.
 • Sümeroloji bölümünde M.Ö. 4000 yılının ortalarından İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Önasya’da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dil, tarih ve kültür tarihleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır.
 • Yunan dili ve edebiyatı programı klasik çağ Yunan dili ve edebiyatı, Yunan yarımadası, Ege ve Batı Anadolu’yu kapsayan alanda oluşan Yunan uygarlığı konusunda eğitim yapar.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular