Avrupa Topluluğu bölümü Meslek Tanıtımı

 • Avrupa Topluluğu bölümü Meslek Tanıtımı: Uluslararası düzeydeki ilişkilerin anlaşılması, modern örgütlerin kurulmasıyla mümkündür.
 • Günümüzde bunların anlaşılıp, uygulamaya konması gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek, iktisat, ekonomi, diplomasi konularında akademik bilgiye sahip bireylere gereksinim vardır. (İstanbul Üniversitesi’nde olan bölümde birinci sınıfın ilk yarısında iktisat ve temel derlerin yanında yoğun İngilizce dersi verilir. Sonraki sömestrlerde ulusların özellikle Avrupa ülkelerinin ekonomisi, sosyal, siyasal, kültürel yapılarını içeren dersler verilir.)
 • Mezunlar Devlet Planlama Teşkilatlarında, konsolosluklarda görev alabilirler.
avrupa topluluğu bölümü
 • Avrupa Topluluğu bölümünün Amacı: Avrupa Topluluğu bölümünün amacı, Gümrük Birliği süresinde ve tam üyelik halinde çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları gereken değişiklikleri gerçekleştirecek ara insangücünü yetiştirmek, eğitmektir.
 • Avrupa Topluluğu bölümü Ders içeriği: Avrupa Topluluğu bölümünde iktisat, temel hukuk, bilgisayar, Avrupa Birliği (AB) hukuku, AB Tarihçesi, AB Türkiye İlişkileri, AB’nin gümrük kodu ve idari formaliteleri, gümrük birliğinin temel esasları, AB’nin ortak tarım politikası, AB’de ortak ticaret politikası ve devlet yatırımları benzeri dersler verilmektedir.
 • Avrupa Topluluğu bölümü Gereken Nitelikler: Avrupa Topluluğu bölümünde eğitim almak isteyenlerin sosyal bilimlere, özellikle ekonomi, sosyoloji, hukuk konularına ilgili ve bu alanda başarılı, topluluğa üye ülkelerden herhangi birinin dilini bilen ve öğrenmeye istekli olan, genel kültür düzeyi ve başkaları ile iletişim kurabilme yeteneği gelişmiş kimseler olmaları gerekir.
 • Avrupa Topluluğu bölümü Mezunların Kazandıkları ÜnvanAvrupa Topluluğu bölümü mezunları ne iş yapar ?: Avrupa Topluluğu bölümü mezunlarına “Avrupa Topluluğu Meslek Elemanı” ünvanı verilir.
 • Avrupa Topluluğu meslek elemanı çalıştığı kurumda, gümrük birliğine giriş sürecinde yaptırılması gereken mevzuat (yönetmelik, yönerge benzeri) değişikliklerini belirleyip uygular.
 • Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik mevzuatını işler ve gerekli uyum işlemelerini yapar. Görüldüğü gibi bu meslek elemanları kapalı ortamlarda hukuk ve iktisat konuları ile ilgili büro işleri yapmaktadır.
 • Avrupa Topluluğu bölümü Çalışma Alanları: Avrupa Topluluğu (AT bölümü) bölümü mezunları çeşitli meslek odaları, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde, şubelerinde, AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde, dış ticaret firmalarında Gümrük müşaviri olarak çalışabilmektedirler.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Avrupa Topluluğu bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Avrupa Topluluğu bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular