Avrupa Birliği (AB) süreci, tarihi, kuruluşu, oluşumu

Avrupa Birliği (AB) süreci, tarihi, kuruluşu ve oluşumu ile ilgili bilgiler:  

1951 – Avrupa Birliği oluşumunun ilk temelleri 1951 yılında Fransa, Federal Almanya, İtalya, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda devletlerinin Paris’te imzaladıkları antlaşmaya kadar uzanmaktadır.

Bu antlaşmayla Alsace Loren çevresindeki kömür ve çelik ürünlerini ortak pazarda buluşturmak ve karşılıklı işbirliğini geliştirme amaçlarıyla “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” adıyla bir birlik kurulmuştur.  

1957 – Roma’da imzalanan işbirliği anlaşmalarıyla “Avrupa Ekonomik Topluluğu” oluşturulmuştur.

Roma Antlaşmasıyla üye ülkeler arasında gümrük birliği sağlanması amaçlanmıştır. (Malların gümrük vergisi ödemeksizin üye ülkeler arasında serbestçe alınıp satılabilmesi öngörülmekteydi.)  

1973 – Birlik “Avrupa Ekonomi Topluluğu (AET)” adını almıştır.

İngiltere, İrlanda ve Danimarka’da bu topluluğa katılmıştır.  

1981 – Yunanistan birliğe katılmıştır.  

1986 – İspanya, Portekiz topluluğa katılmıştır.

1993 – Avrupa Topluluğu (AT) imzalanan Maastrict Antlaşması ile Avrupa Birliği (AB) adını almıştır.

1995 – Avusturya, Finlandiya ve İsveç Avrupa Birliğine katılmıştır.  

2003 –  Nice Anlaşması yürürlüğe girmiş ve bazı üye ülkeler dışında parasal birliğe geçilmiştir. (Avro, euro) Ortak Dışişleri ve Güvenlik politikaları benimsenmiştir. Adalet ve içişlerinde pek çok hususta hukuki işbirliği yapılmıştır.

2004 – Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Malta, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliğine katılmıştır.

AB anayasası hazırlanmıştır fakat Fransa ve Hollanda reddettiği için yürürlüğe girmemiştir.      

2006 – 2006 yılında AB üyesi olduğu halde Avro (euro)ya geçmeyen ülkeler İngiltere, İsveç ve Danimarka’dır. (Danimarka halk oylamasıyla avroyu reddetmiştir.)

2007 – Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliğine katılmıştır. Mevcut Ab anlaşmalarını değiştiren Lizbon Anlaşması hazırlanarak üye ülkelere sunulmuştur.                      

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

  • Kurtuluş Savaşı yıllarında, Türk Ordusunun II. Viyana Kuşatması'ndan beri devam eden geri çekilişi aşağıdaki hangi savaşın kazanılmasıyla sona ermiştir?
  • Gözden (gözünden) sürmeyi çalmak (çekmek) deyiminin anlamı nedir?
  • Albüm
  • “Böylesine geniş bir kavramı ... inceleme, ciltlerce kitap yazmayı gerektirir.” cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi uygun düşmez?
  • Answer for Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında; I. Yurdun tüm kaynakları ordunun emrine verildi. II. Sovyet Rusya'dan silah ve malzeme yardımı alındı. III. Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarıldı yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?
  • M. Kemâl'in başkomutanlık yetkisi ile yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular