Atatürk Dönemi İnkilapları

ATATÜRK DÖNEMİ İNKILAPLARI

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde yapılmış 1920-1938 arası inkilaplar

 • Atatürk Dönemi İnkilaplar kronolojisi

 

 • 1920 —> Anadolu Ajansı
 • 1920 —> Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete)
 • 1920 —> TBMM Açıldı
 • 1920 —> Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
 • 1921 —> Teşkilat-ı Esasiye (1921 Anayasası)
 • 1921 —> Çocuk Esirgeme Kurumu
 • 1921 —> Maarif Kongresi
 • 1922 —> Saltanatın Kaldırılması
 • 1923 —> Cumhuriyetin İlanı
 • 1923 —> Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kuruldu
 • 1923 —> Halk Fırkasının Kurulması
 • 1923 —> İzmir İktisat Kongresi
 • 1924 —> Hilafetin Kaldırılması
 • 1924 —> Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • 1924 —> Medreseler Kapatıldı
 • 1924 —> Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması
 • 1924 —> Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin Kaldırılması
 • 1924 —> Osmanlı Hanedanının Sınır Dışı Edilmesi
 • 1924 —> Musiki Muallim Mektebi Açıldı
 • 1924 —> Topkapı Sarayı Müze Oldu
 • 1924 —> Etnografya Müzesi Açıldı
 • 1924 —> İş Bankası Kuruldu
 • 1924 —> Sanayi ve Maadin Bankası Kuruldu
 • 1925 —> Aşar Vergisi Kaldırıldı
 • 1925 —> Örnek Çiftlikler Kuruldu
 • 1925 —> Şapka Kanunu
 • 1925 —> Ankara Hukuk Mektebi Açıldı
 • 1925 —> Atatürk Orman Çiftliği Açıldı
 • 1925 —> Türk Teyyare Cemiyeti Kuruldu
 • 1925 —> Ticaret ve sanayi odaları kuruldu
 • 1925 —> Tekke , Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
 • 1925 —> Takvim , Saat ve Ölçülerde Değişiklik
 • 1926 —> Maarif teşkilatı hakkında kanun çıkarıldı
 • 1926 —> Ceza Kanunu çıkarıldı
 • 1926 —> Medeni Kanun Çıkarıldı
 • 1926 —> Kabotaj Kanunu Çıkarıldı
 • 1926 —> Borçlar Kanunu Çıkarıldı
 • 1926 —> Ticaret Kanunu Çıkarıldı
 • 1926 —> Türkiye Şeker Fabrikası Kuruldu
 • 1926 —> Emlak ve Eytam Bankası Kuruldu
 • 1926 —> Devlet İstatistik Enstitüsü Açıldı
 • 1927 —> Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • 1927 —> Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
 • 1927 —> İlk Nüfus Sayımı Yapıldı
 • 1927 —> Güzel Sanatlar Akademisi Açıldı
 • 1928 —> Yeni Türk Harflerinin Kabulü
 • 1928 —> Uluslararası Rakamlar Kabul Edildi
 • 1928 —> Tarım ve Kredi Kooperatifi Kuruldu
 • 1928 —> Hıfzısıhha Enstitüsü Açıldı
 • 1928 —> Millet mektepleri Açıldı
 • 1929 —> Toprak Reformu Kabul Edildi
 • 1929 —> Yol ve Köprüler Kanunu Çıkarıldı
 • 1929 —> Menkul Kıymetler Borsası
 • 1930 —> Kadınlara Belediye Seçimlerine Girebilme Hakkı
 • 1930 —> Merkez Bankası kuruldu
 • 1930 —> Türk Parasının Değerine Koruma Kanunu
 • 1930 —> Halk Okuma Odaları
 • 1931 —> Türk Tarih Kurumu kuruldu
 • 1931 —> Uluslararası ölçüler kabul edildi.
 • 1932 —> TDK, Türk Dil Kurumu kuruldu.
 • 1932 —> Halkevleri açıldı.
 • 1932 —> Milletler Cemiyetine üye olduk.
 • 1933 —> İller Bankası açıldı.
 • 1933 —> İstanbul Üniversitesi açıldı.
 • 1933 —> Yüksek Ziraat Fakültesi açıldı.
 • 1933 —> Türk Hava Yolları açıldı.
 • 1933 —> Sümerbank açıldı.
 • 1933 —> Kadınlara Muhtar veya köy heyetlerine seçilme hakkı verildi.
 • 1934 —> Soyadı kanunu çıkarıldı.
 • 1934 —> Kadınlara Milletvekili seçme-seçilme hakkı verildi.
 • 1934 —> Milli Musiki ve Temsil Akademisi açıldı.
 • 1935 —> Hafta sonu tatili Cuma’dan Pazar’a alındı.
 • 1935 —> Etibank ve Maden Tetkik Arama (MTA) açıldı.
 • 1935 —> Elektrik İşleri ve Etüt İdaresi açıldı.
 • 1935 —> Kızılay kuruldu.
 • 1935 —> Toprak İskan Kanunu
 • 1935 —> Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu.
 • 1935 —> Türk Kuşu (Türk Hava Yolları eğitim merkezi)
 • 1936 —> Ankara Devlet Konservatuarı
 • 1937 —> Orman Kanunu
 • 1937 —> Resim – Heykel Müzesi
 • 1937 —> Denizcilik Bankası
 • 1938 —> Bursa Merinos Halı Fabrikası kuruldu.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular