Aşağıdakilerden Hangisi "Birleşmiş Milletler" teşkilatı düşüncesini ilk kez ortaya atmıştır?

A-İbni-Sina B-Farabi C-Gazali D-Biruni E-Harezmi

1 Cevap

17/02/2014
Herkese Açık Konu
B-Farabi
 • Farabi; 873(H.259)
 • senesinde Türkistan’ın Farab şehrinde doğdu. İlk tahsilini Farab’da gördü. Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince’yi çok iyi öğrenerek, Aristo ve Eflatun’un eserlerini defalarca okudu.
 • Ebu Bekr Serrac’dan gramer ve mantık okudu. Daha sonra kendini tamamen felsefeye verdi ve Yuhanna bin Haylan’la birlikte çalıştı. Vaktini felsefi düşüncelerini kaleme almakla geçirdi. Kitaplarını Arapça yazdı. Bir musiki üstadıydı. Kanun adındaki çalığı aletini o buldu. Ayrıca rübab denilen çağlıyı da o geliştirip, bu günkü şekle soktu. Bir çok bestesi vardır. Matematikle de uğraştı.
 • Farabai, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium(üçüzlü) ve huatrivium(dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ise, ilimleri; fizik, matematik ve metafizik ilimler diye üçe ayırdı.
 • Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından ancak on üçüncü asırda kabul edildi.
 • Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıki izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını, deneyler yaparak tespit etti. Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri de buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili eser yazdı. Aristo’dan sonra gelen bir felsefeci olarak kabul edildi.
 • Eskiyi yeni felsefeye ustalıkla aktardı. Montesgieu, Spinoza gibi batılı filozoflar, Farabi’nin eserlerinin tesirinde kaldılar.
#

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 8
 • Answer for Aşağıdakilerden Hangisi "Birleşmiş Milletler" teşkilatı düşüncesini ilk kez ortaya atmıştır?
 • Aşağıdakilerde hangisi, diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı arttığı zaman gelir sabit bırakıldığı için gelirin satın alma gücünde meydana gelen azalma ve buna bağlı olarak satın alın­mak istenen mal ve hizmet mik­ta­rı­­nın azalmasını ifade etmek­tedir?
 • Answer for 400 litrelik bir havuz 5 ve 6 litrelik kovalarla su taşınarak doldurulacaktır. Kovaların her ikisinin de en az birer kez doldurulması koşuluyla bu hazuzun tamamı en az kaç kova su ile dolar?
 • Fenike Medeniyeti (Fenike Uygarlığı)
 • Aşağıdaki illerin hangisinde hem petrol rafinerisi, hem silah fabrikası bulunur?
 • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

  Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun