Arşivcilik bölümü Meslek Tanıtımı

 • Arşivcilik bölümü Meslek Tanıtımı: Arşivcilik bölümü Yazılı ya da görsel dökümanların korunmasını sağlayarak, istenildiği zaman ve istenildiği şekilde ilgili kişilere verilmesini amaçlayan bir bölümdür.
 • Arşivcilik bölümü Mezunları Devlet Arşiv Genel Müdürlüğü arşivinde, Cumhuriyet Dönemi Arşivinde, gazete ve hastane arşivlerinde, kütüphanelerde çalışabilirler. Yabancı dil bilmek arşivcilik bölümü mezunlarının ücret düzeyini büyük ölçüde etkiler.
 • Meslek eğitimi görmüş arşivci sayısı çok fazla olmadığından iş bulma olanağı bugün ve yakın gelecek için iyi düzeydedir.
 • Arşivcilik bölümünün Amacı: Arşivcilik bölümünün amacı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.
arşivcilik
 • Arşivcilik bölümü Ders İçeriği: Arşivcilik bölümünün 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında kütüphanecilik programında okutulan dersler öğretilir. Daha sonra belge ve belge bilim, kataloglama ve sınıflama, bilgisayar gibi dersler verilir.
 • Ayrıca öğrenciler çeşitli arşivlerde uygulama yaparlar.
 • Arşivcilik bölümü Gereken Nitelikler: Arşivcilik bölümünde eğitim almak isteyenlerin, sosyal bilimlere ve özellikle tarihe ilgili-yatkın. Sözel düşünme ve analiz yeteneği ile belleği güçlü kimseler olmaları ve yabancı dil bilmeleri eğitimde başarılarını arttıracaktır.
 • Ayrıca Bu alanda çalışmak isteyenlerin kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları da gerekir.
 • Arşivcilik bölümü Mezunların Kazandıkları ÜnvanArşivcilik bölümü mezunları ne iş yapar ?: Arşivcilik bölümü mezunlarına “Arşivci” ünvanı verilir. Arşivci, arşive gelen kitap, belge ve malzemenin tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin sağlanması gibi işleri yapmaktadır.
 • Arşivcilik bölümü Çalışma Alanları: Arşivciler, devlet arşivlerinde, askeri arşivlerde, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın bilgilerine ulaşarak Arşivcilik bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın bilgilerine ulaşarak Arşivcilik bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.) 

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular