Ara seçim ne demektir? – Vatandaşlık Yasama

  • Olası kpss vatandaşlık sorusu: Ara seçim ne demektir?
  • Ara seçim, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili sayısında boşalma olması durumunda yapılan seçimdir.
  • Ara Seçim Nedir? Ara Seçim Kuralları: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliklerinde boşalma olması durumunda ara seçime gidilmektedir.
  • Ara seçim her seçim döneminde bir kez yapılmaktadır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.(%1-%2-%3-%4 durumunda)
  • Fakat boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının (550‘nin) %5’ini bulduğu durumlarda ara seçimlerin 3 ay içerisinde yapılmasına karar verilir.( bu durumda ilk kural işlemez.)
  • Eğer bir ilin veya seçim çevresinin hiç milletvekili kalmamışsa boşalmayı takip eden günden 90 gün sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılmak zorundadır.(2002 değişikliği) Bu durumda hiçbir şart aranmaz ara seçim yapılır.( Seçimlerin yenilenmesine 1 yıl kalsa dahi)
  • Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz.
  • NOT: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
  • NOT: Ara seçim erken seçim değildir.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular