Ar dünyası değil, kâr dünyası atasözünün anlamı

  • Ar dünyası değil, kâr dünyası atasözünün anlamı
  • Bu atasözümüzün manası, Türkçe deyimler sözlüğüne göre; “birey para kazanmak için namusuna dokunmadıktan sonra şu veya bu işi yapmaktan utanmamalıdır.” anlamına gelmektedir.
  • Ar kelime anlamı nedir:
  • Ar dünyası değil, kâr dünyası atasözünde kullanılan anlamıyla ve Tdk sözlüğe göre ar; utanma, utanç duyma anlamına gelmektedir. ar etmek ise utanmak; gurur meselesi etmek manasına gelir.
  • Örnek kullanım: 
  • “Kınamazlar güzel sevse yiğidi / Güzel sevmek koç yiğide ar değil”” -Karacaoğlan.
  • Kâr kelime anlamı nedir:
  • Yukarıdaki atasözünde geçen anlamıyla; BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğüne göre kâr; Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı paydır diğer bir manası ise toplam gelir ile toplam maliyet arasındaki pozitif fark. Bu fark sıfır olduğunda normal kâr, sıfırdan büyük olduğunda normalüstü kâr olarak adlandırılır.
  • Güncel Türkçe Sözlüğe göreyse alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı, diğer manasıyla yarar ve fayda; Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark anlamlarına gelmektedir.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular