Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü Meslek Tanıtımı

 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü Meslek Tanıtımı: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunu, Amerikan kültür ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumu ve günümüze değin gelişimini inceleyen, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; kültür ve edebiyat alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Amerikan Dili ve Edebiyatı ile kültürel gelişmesini inceleyen bölümdür. Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatı programıyla birlikte yürütmekte olup 17. yüzyılda ilk ürünlerini vermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve dünya görüşünü yansıtan Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgü nitelikleriyle araştırılmakta ve öğretilmektedir.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne iş Yapar ? : Amerikan Kültürü ve Edebiyatını tamamlayan mezunlar yabancı dilde ya da Türkçe eğitim yapan orta dereceli okullarda yabancı dil öğretmeni veyahut yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilmektedirler. Bununla beraber TRT kurumunda, Dışişleri Bakanlığında, elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, turizm acentelerinde ve ticari şirketlerde çalışabilmektedirler.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Görevleri: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Öğretim Üyeleri ve Akedemik personelinin bazı görevleri;
 • – Amerikan İngilizcesine ek olarak Amerikan edebiyatını öğretmek,
 • – Amerikan edebiyat eserlerini tarihsel ve kültürel bağlamda değerlendirmek,
 • – Amerikan İngilizcesiyle alakalı teorik ve uygulamalı dilbilim çalışmalarını desteklemek,
 • – Amerikan İngilizcesi ve Türkçe arasında karşılaştırmalı dilbilimsel araştırmalar yapmak,
 • -Amerikan toplumu ve kültürünü incelemek,
 • – Amerikan İngilizcesi ve Türkçenin toplumsal ve kültürel özelliklerinin dile yansımasını incelemek,
 • – Kendi alanıyla ilgili çeviriler yapmak, yapılanları incelemek ve çeviri bilim alanında öğrencilerin kuramsal altyapısını oluşturmak,
 • – Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
 • – Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
 • – Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
 • – Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
 • – Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
 • – Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
 • – Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
 • – İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
 • – Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
 • – Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
 • – Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
 • – Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın bilgilerine ulaşarak Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın bilgilerine ulaşarak Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular