Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Meslek Tanıtımı

 • Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Meslek Tanıtımı: Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenli çalıştığı eğitim kurumu veya kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişiye denmektedir.
 • Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Amacı: Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümünün amacı yaygın eğitim kurumlarına, pratik kız sanat okullarına mesleki alanda branş öğretmeni yetiştirmektir.
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
 • Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Mezunları ne iş yapar ? : Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümünü mezunları kız meslek liseleri, pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilmektedirler.
 • Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : (4 yıl) Lisans
 • Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Görevleri: Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, çalıştığı yerin genel çalışma prensipleri paralelinde, araç-gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak genel olarak aşağıdaki maddeleri uygulamaktadır.
 • – Sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma programı yapmak ve bu programı uygulamak,
 • – Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurmak,
 • – Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
 • – Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
 • – Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek, gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
 • – Alanıyla alakalı gelişmeleri izlemek, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
 • – Öğretmenler Kurulu toplantısına katılmak,
 • – Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirmek, sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip etmek,
 • – Devamsızlıkla alakalı kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunmak,
 • – Gıdaların işlenmesi, saklanmasıyla alakalı gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri, genel olarak kendi dalıyla alakalı yeni teknolojileri takip etmek,
 • – Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapmak,
 • – Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunmak,
 • – Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi aşılamak,
 • – Bireylerin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım etmek, ev-aile ve çalışma yaşamını dengelemek,
 • – Bireylerin ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltmeye çalışmak.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın bilgilerine ulaşarak Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın bilgilerine ulaşarak (varsa) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular