2. Mahmut, 1. Abdülmecid, Abdülaziz ve 2. Abdülhamid Dönemleri

Tarih konu anlatımlarına buradan ulaşabilirsiniz , <- buradaki konu anlatımlarına ek olarak kendi çıkarttığım kısa özetleride buradan paylaşayım istedim yararlı olur umarım 😉   2. Mahmut, 1. Abdülmecid, Abdülaziz ve 2. Abdülhamid Dönemlerindeki bazı gelişmeler, 

 • 2. Mahmut
 • Yunan isyanı
 • Vakayı hayriye ile Yeniçeri Ocağı kalktı
 • Divan ve tımar sistemi kalktı
 • Navarin Olayı
 • Edirne Antlaşması
 • Müsadere usulü kalktı
 • Mısır İsyanı ve Kütahya Anlaşması
 • Hünkar İskelesi ve Balta Limanı Antlaşması
 • Sekban-ı Cedit ordusu, Eşkinci ocağı
 • İlk erkek nüfus sayımı
 • Sened-i İttifak

 

 • 1. Abdülmecid
 • 1840 Londra Konferansı
 • Tanzimat Fermanı
 • 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • Kırım Savaşı
 • İlk dış borçlanma
 • Paris Antlaşması
 • Islahat Fermanı
 • İltizam usulü kalktı

 

 • Abdülaziz
 • Devletin mali iflası
 • Süveyş kanalı açıldı
 • Mecelle (Medeni kanun)
 • Genç Osmanlılar(Jön Türkler) meşrutiyet fikri

 

 • 2.Abdülhamit
 • Halk yönetime katıldı
 • Ayestefenos ve Berlin Anlaşmaları
 • Osmanlıcılık ve Panislamizm
 • Duyun-u Umumiye kuruldu
 • 1. Meşrutiyetin İlanı
 • İngilizler Mısıra yerleşti
 • İttihat ve Terakki kuruldu
 • Parlamenter yönetime geçildi
 • Anayasal düzene geçiş, Kanuni Esasi
 • 1877 -78 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)
 • 2. Meşrutiyet
 • 31 Mart Vakası
 • Kıbrıs ingiliz yönetimine bırakıldı

 

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

 

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular