2. Dünya Savaşı

 • II. Dünya Savaşı Hakkında Bilgiler:
 • Savaş hakkında kısa ve önemli bazı bilgiler:
 • 2. Dünya Savaşının başlangıç tarihi: 
 • 1 Eylül 1939
 • 2. Dünya Savaşının bitiş tarihi:  
 • 15 Ağustos 1945 tarihinde çatışmalar bitmiştir, hukukense 2 Eylül 1945 tarihinde sona ermiştir.
 • 2. Dünya Savaşının cepheleri, savaşın yaşandığı bölgeler: 
 • İkinci Dünya Savaşı Avrupa, Kuzey Afrika, Pasifik Okyanusu, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Akdenizde etkisini göstermiştir.
 • 2. Dünya Savaşının tarafları kimlerdir:
 • Savaşın Müttefik Devletleri:
 • Sovyetler Birliği – SSCB (1941-45)
 • Amerika Birleşik Devletleri – ABD (1941-45)
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık
 • Çin Cumhuriyeti (1937-45)
 • Fransa Fransa (1939-40)
 • Özgür Fransa (1940-44)
 • Polonya (1939)
 • Polonyalı direnişçiler (1942-45)
 • Yugoslavya Krallığı Yugoslavya (1941-45)
 • Kanada
 • Avustralya
 • Yeni Zelanda
 • Yunanistan (1940-45)
 • Çekoslovakya
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
 • Norveç (1940-45)
 • Hollanda (1940-45)
 • Belçika (1940-45)
 • Brezilya (1942-45)
 • Savaşın Mihver Devletleri Cephesinde yer alan ülkeler:
 • Nazi Almanyası
 • Japonya (1937-45)
 • İtalya (1940-43)
 • Macaristan Krallığı (1920-1946)
 • Macaristan (1940-45)
 • Romanya (1941-44)
 • Bulgaristan (1941-44)
 • Ayrıca aşağıdaki ülkeler mihver devletlere askeri müttefik olarak savaşta taraf olmuştur:
 • Finlandiya (1941-44)
 • Tayland (1942-45)
 • Irak (1941) • 2. Dünya Savaşındaki komutanlar ve liderler:
 • Müttefik Devletler Cephesinde savaşan komutan ve liderler:
 • Josef Stalin (Sovyetler Birliği)
 • Franklin D. Roosevelt (Amerika Birleşik Devletleri)
 • Harry Truman (Amerika Birleşik Devletleri)  
 • Neville Chamberlain (Birleşik Krallık)
 • Winston Churchill (Birleşik Krallık)
 • Mihver Devletler Cephesinde savaşan komutan ve liderler:
 • Adolf Hitler (Nazi Almanyası)  
 • Hirohito (Japonya)
 • Benito Mussolini (İtalya Krallığı)

 

 • 2. Dünya Savaşındaki kayıplar, kayıp sayıları:
 • Müttefik Devletlerin İkinci dünya savaşındaki kayıpları:
 • Askeri kayıp: – 16.000.000
 • Sivil kayıp: – 45.000.000
 • Toplam Kayıp: – 61.000.000
 • Mihver Devletlerin İkinci dünya savaşındaki kayıpları:
 • Askeri kayıp: – 8.000.000
 • Sivil kayıp: – 4.000.000
 • Toplam Kayıp: – 12.000.000

 

 • 2. Dünya Savaşı Sürecini gösterir Harita:
 • 2. dünya savaşı süreci
 • Beyazlar ikinci dünya savaşındaki tarafsız ülkeler,
 • Yeşiller 1941’e kadarki Sovyetler,
 • Kırmızılar Müttefik Devletler (başlangıçta avrupa müttefikleri),
 • Maviler Mihver Devletler (Nazi Almanyası, İtalya ve akabinde diğer mihverler)

 

 • 2. Dünya Savaşının sonucu olanlar (Genel ve en önemlileri):
 • Müttefikler kazandı. (Sovyetler, Amerika, Birleşik Krallık, Çin ve Fransa‘nın ipi çektiği ülkeler grubu.)
 • ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve SSCB (Sovyetler Birliği) savaş sonunda iki süper güç halini aldı. Akibetinde geçen dönemde ise soğuk savaş adı verilen beynelminel bir döneme girildi.
 • NATO ve Varşova Paktı olmak üzere iki kutuplu güç dengesi oluştu, bu da Soğuk Savaş’a ortam hazırladı.
 • Almanya’da nasyonal sosyalist rejim, İtalya’da ise faşist rejim son buldu; bu ülkelerde yeni düzenler kuruldu. Üçüncü Reich’ın yıkılmasıyla Almanya, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Japonya’da militarist anlayış son buldu.
 • Sovyetler Doğu Avrupada hüküm sürdü, Doğu Avrupa ülkelerinde SSCB denetimiyle sosyalist rejimler kuruldu.
 • Avrupa ve Asya’da pek çok önemli ülkenin sınırları değişti.
 • Milletler Cemiyeti, ikinci dünya savaşı sonunda Birleşmiş Milletler‘e dönüştü.

 

 • 2. DÜNYA SAVAŞI ÖNEMLİ BİLGİLER:
 • II. Dünya Savaşı, 20. yy.da dünya genelinde pekçok önemli milletin arasında yapılan iki savaştan (1. Dünya Savaşı) ikincisi olup, 1939 yılında başlayan 1945 yılına kadar devam eden beynelminel askeri bir çatışmadır.
 • 2. Dünya Savaşı dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik Krallık Sovyetler Birliği ABDÇin Cumhuriyeti ve FransaMüttefik Devletler olarak; Almanyaİtalya ve Japonya ise Mihver Devletler olarak katılmıştır.
 • 2. Dünya Savaşına toplamda 100 milyondan daha fazla askerî personel katılmıştır.
 • Savaşta savaşa katılan ülkeler; ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askerî kaynak farklılığı gözetmeksizin savaş için seferber etmişlerdir. 
 • 2. Dünya Savaşı nükleer silahların kullanıldığı tek savaştır.
 • Ayrıca II. Dünya Savaşı Holokost gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştır.
 • 1939-1945 yılları arasında 40-50 milyon insan hayatını kaybetmiştir.

 

 • 2. Dünya Savaşının başlangıcı, gelişim süreci ve sonu hakkında genel ve önemli bilgiler:
 • 2. Dünya Savaşının başladığı tarih olarak genellikle, Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görmektedir.
 • Polonya’nın işgali ile birlikte Fransa ve Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler Topluluğu’na dâhil olan çoğu ülke Almanya’ya savaş ilan etmiştir.
 • Almanya, Avrupa’da büyük bir imparatorluk kurmayı amaçlıyordu ki 1939’un sonundan 1941’in başına kadar bir dizi muharebe ve antlaşma ile Avrupa topraklarının çoğunu ele geçirdi ya da bastırdı.
 • Alman-Sovyet Antlaşması sürerken, sözde tarafsız Sovyetler Birliği, 6 komşu ülkesinin topraklarını tamamen ya da kısmen işgal ederek, topraklarına katmıştır.
 • Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu Kuzey Afrika’da ve genişleyen deniz savaşlarında Mihver Devletler‘e karşı savaşı sürdüren tek büyük güç olarak kalmıştır.
 •  ikinci dünya savaşı
 • İkinci Dünya Savaşı
 • 1941 Haziran ayında Avrupalı Mihver Devletler (Almanya ve İtalya), Sovyetler Birliği’ni işgal etmeye başladılar. 
 • Tarihteki en büyük kara savaşı cephesini başlatan bu işgal sonrası Mihver Kuvvetler (Almanya cephesi) askeri gücünün önemli bir bölümü bu savaş için ayırmıştır.
 • 7 Aralık 1941 tarihinde, 1937’den beri Çin’le savaşan ve Asya’ya hükmetmeye çalışan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Pasifik Okyanusu’ndaki Avrupalı devletlerin topraklarına saldırmış ve kısa sürede bölgenin büyük bir bölümüne hâkim olmuştur.

 

 • Japonya’nın Pasifik Cephesi‘ndeki bir dizi yenilgisi ve Avrupalı Mihver ordularının Kuzey Afrika ve Stalingrad‘daki yenilgileriyle birlikte Mihver kuvvetlerin ilerlemesi 1942 yılında durdurulmuştur
 • 1943 yılında Doğu Avrupa’daki Alman yenilgileri, İtalya’nın Müttefik kuvvetlerince işgal edilmesi ve Pasifik’teki Amerikan zaferleriyle birlikte Mihver Devletler savaştaki kontrolü kaybetti ve tüm cephelerde geri çekilmek zorunda kalmıştır.
 • 1944’te Batılı İttifak Kuvvetleri Fransa’yı, Sovyetler Birliği ise kaybettiği bölgeleri geri almakla kalmayıp Almanya’yı ve müttefiklerini işgal etmiştir.

 

 • Sovyetler Birliği ve Polonya kuvvetlerinin Berlin’i ele geçirmesini takip eden Almanya’nın 8 Mayıs 1945’te koşulsuz teslimiyetiyle birlikte Avrupa’da savaş sona ermiş, Japon orduları ise Birleşik Devletler tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
 • Bunu takiben Japon Adaları işgal edilmeye başlanmıştır.
 • Asya’da savaş, 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın teslim olmayı kabul etmesiyle sona erdi.
 • Türkiye ise resmî olarak savaşa katılmamasına rağmen Almanlar ve Amerikanlar ile yaptığı dostluk paktları ve ekonomik ilişkiler İkinci Dünya Savaşı’nda ABD ve Almanya’nın işine yaramış, bu sayede Asya’daki güçlere ağır şekilde hasar vermiştir.

 

 • 2. Dünya Savaşı, 1945 yılında Müttefik Devletler’in Almanya ve Japonya’ya karşı kesin zaferiyle sonuçlanmıştır.
 • İkinci Dünya Savaşı dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden etkiledi.
 • Sonraki yıllarda oluşabilecek çatışmaların önüne geçmek ve uluslararası dayanışmayı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu.
 • Savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gibi süper güçler olarak ortaya çıktı.
 • Bu durum süper güçler arasında 46 yıl boyunca sürecek olan bir Soğuk Savaş dönemini başlattı.
 • Soğuk Savaş döneminde Avrupalı büyük güçlerin etkisi azalmaya başladı ve Asya ve Afrika’daki sömürgeler birer birer bağımsızlıklarını kazanmaya başladı.
 • Savaş süresince endüstrisi hasar gören birçok ülke ekonomisini tekrar yapılandırma dönemine girişti.
 • Politik bütünleşme, savaş sonrası ilişkileri düzenlemek amacıyla özellikle de Avrupa’da, önem kazanmıştır.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular