12 Ada'nın elden çıkma süreci

  • 12 Ada’nın elden çıkma süreci
  • Yüzyıllarca Osmanlı idaresinde kalan 12 Ada ilk olarak Trablusgarp Savaşı sonunda imzlanan Uşi Antlaşmasıyla geçici olarak İtalya’ya verilmişti.
  •  İtalya Trablusgarp’ın işgalinde başasız olunca, Osmanlı Devletini barışa zorlamak yani masa başında Trablusgarp’ı almak için Ege denizinde bulunan adaları işgal etti.
  • Osmanlı Devleti ise başlaması an meselesi olan Balkan savaşını da düşünerek İtalyanlarla antlaşma imzalamak zorunda kaldı ve Trablusgarp’ı İtalya’ya bıraktı. Yapılan antlaşmada dikkat çekici bir madde vardı. Osmanlı Devleti İtalyanların 12 Ada’da bir süre daha işgalci olarak kalmasını istedi. Böylece Balkan Savaşı sırasında muhtemel Yunan işgalinin önüne geçilecekti. Ancak her şey planlandığı gibi gitmedi.
  • Lozan Antlaşması ile İtalya’ya 12 ada’nın İtalya’ya ait olduğu kabul edildi.
  • 10 Şubat 1947 Paris Antlaşmasıylada İtalya’dan alınıp, silahsızlaştırmak şartıyla Yunanistan’a bırakılmıştır.
  12 ada'nın elden çıkma süreci ve aşamaları
  • 12 Ada’nın elden çıkma süreci ve aşamaları


Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular