Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
 • Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
 • Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25 maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;
 • DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
 • Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
 • YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
 • Duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Kamu otoritesinin mübah sınırlandırması alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

2

1

Veri zarflama analizi, yalın üretim ve simülasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

19. yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi üzerinde çalışmaları olmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.