haci-bektasi-veli-uni

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
 • Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
 • Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

 

 • PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
 • Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

 

 • DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
 • Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
 • YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
 • Duyurulur.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Su Bitkileri, Algler ve Su Kimyası alanında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Profesör

1

1

İktisat Tarihi alanında doçent olmak ve alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme-Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası İktisat alanında doçent olmak ve alanında çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

2

1

Biyoloji Bilim alanında doçentliğini almış, Bentik Omurgasız canlılar ve çevre kirliliği üzerine çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Orta Anadolu ve Erken Tunç Çağı üzerinde çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

4

1

Perturbasyon ve İterasyon metotları üzerinde çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Yrd. Doç.

4

1

Osmanlı’da İmaret Mimarisi üzerinde çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

1

1

Yeni Türk Dili Gramer alanında doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Doğu Karadeniz Bölgesi şehir tarihi üzerinde çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

2

1

Kurumsal Girişimcilik, Firma Performansı, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Güven konularında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç.

3

1

Üretim yönetiminde montaj hatları konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yrd. Doç.

3

1

Finansal Kısıtlar ve Yatırımlar konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yrd. Doç.

5

1

Enerji Ekonomisi konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doç.

5

1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Yakınçağ alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam

Yrd. Doç.

3

1

Seramik alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Geleneksel Türk El Sanatları konusunda sanatta yeterliliği yapmış olmak

 
 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.