Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü

 • Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü
 • Milli Eğitim Vakfı (MEV), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında verilen eğitim-öğretimin, toplumun ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamak amacıyla 19 Şubat tarihli karar ile 17 Mart 1981 tarihinde kurulmuştur. 
 • Her yıl 19 Şubat tarihi Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü olarak kutlanmaktadır.
 • Vakfın kurucuları gerçek kişilerle, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Halk Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankasıdır.
 • Vakıf, kuruluşunu izleyen kısa sürede, il ve ilçe düzeyinde şubeler açmıştır.
 • Eğitime katkıda bulunacak sosyal ve fiziki yapının geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın bazı amaçları şunlardır:
 • Milli eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak.
 • Okulların araç, gereç, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
 • Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına, onarımına yardımcı olmak.
 • Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalarını ödüllendirmek.
 • Eğitimin geliştirilmesi amacı ile öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemektir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.