KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi7

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi  7.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi başlığında 7.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • DURAKLAMA DÖNEMİ ISLAHATLARI
 • XVII.yy ıslahatlarında öncelik isyanların bastırılmasını sağlamak ve iç düzeni korumaya yönelik önlemler almaktı fakat Gerileme Dönemine girilmesine engel olunamadı

 

 • XVII.yy Duraklama Dönemi Islahatları genel özellikleri
 • Avrupa örnek alınmadı (Batı üstünlüğü kabul edilmedi – Batı takip edilmedi)
 • Sorunların temellerine inilmedi yüzeysel çözümler bulundu
 • İsyanları önlemeye yönelik yapıldığından genelde askeri alanlarda ıslahatlar yapıldı
 • Topluma hitap etmediğinden kalıcıda olamadı
 • Baskı ve şiddete dayalı uygulamalar yapıldı
 • Yapılan ıslahatların temel amacı yükselme dönemindeki ihtişama geri dönebilmek

 

 • III.Mehmet Islahatları
 • Kanuniden sonra ordu başında sefere çıkan ilk padişahtır
 • Kafes usulünü getirdi
 • Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması sona erdi
 • Sancağa ilk çıkan padişah I.Murat
 • Sancağa son çıkan padişah III.Mehmet
 • Sancağa çıkmadan tahta oturan ilk padişah I.Ahmet
 • I.Ahmet Islahatları
 • Ekber (En yaşlı) ve erşad (En olgun) şehzadenin padişah olması öngörülüyordu, şehzade ayaklanmaları ve taht kavgalarını önleme amacı vardır lakin tecrübesiz padişahların tahta çıkmasına sebep olunmuştur.

 

 • Kuyucu Murat Paşa 
 • Bozulan devlet düzeni ve otoriteyi korumaya yönelik yenilikler yapmıştır
 • Şiddet kullanarak anadolu (Celali) isyanlarını bastırmıştır

 

 • II.Osman (Genç Osman)
 • İlk ciddi ıslahat girişiminde bulunmuştur (Yeniçeri Ocağını kaldırmak istemiş, isyan eden yeniçerilerce öldürülmüştür)
 • İlk kez saray dışından evlenme geleneğini başlattı (Saray halka açıldı)
 • İlmiye sınıfının yetkileriyle ilgili yenilikler yapmıştır (Şeyhülislamın kadı-müderris tayin etmesini yasaklamıştır, merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmıştır.)
 • Sosyal durumu düzeltmeye halk-devlet arası ilişkiyi güçlendirmeye devlete güveni arttırmaya çalışmıştır

 

 • IV.Murat
 • Yeniçeri ve sipahi ocaklarının denetimini sağladı (İstanbulun güvenliği sağlandı)
 • İstanbulda gece dışarı çıkma yasağı ilan etti
 • İçki, kumar ve tütünü yasakladı
 • Yeniçerilerle işbirliği yapan Şeyhülislam ve sadrazamlarını öldürttü
 • Orduda düzenlemeler yaptı
 • Baskı ve şiddet kullanarak anadoluda iç düzeni sağlamaya çalıştı
 • Duraklama döneminin sebeplerini raporlatarak bu sorunları düzeltmek adına girişimlerde bulundu (En önemli rapor Koçi bey Risalesi(raporu) –> Merkezi otoritenin bozulma nedenlerini içerir. IV.Murat’ın ölümüyle rapordaki sorunların çözümlenmesi adına yapılması düşünülen planlarda uygulanamadı)

 

 • Kemankeş Kara Mustafa Paşa
 • Mali alanda ıslahatlar yaptı, saray harcamalarını kıstı
 • Paranın ayarını düzeltmeye çalıştı
 • Yeniçeri ocağında sayım yaptırdı (Haksız alınan maaşları önlemeye çalıştı)
 • Tımar sistemini düzeltmeye çalıştı

 

 • Tarhuncu Ahmet Paşa
 • Saray masraflarını azaltmaya çalıştı
 • İlk kez denk bütçeyi hazırladı, gelir-gider dengesi kurarak ilk modern bütçeyi oluşturdu
 • Kemankeş Kara Mustafa ile Tarhuncu Ahmet Paşa, çıkarları zedelenenler (Bazı yöneticiler, Saray kadınları vs.) tarafından idam edildiler.

 

 • Köprülüler Dönemi (1656-1691)
 • Köprülü Mehmet Paşanın Sadrazam olmasıyla başlar
 • Köprülü Mehmet Paşa
 • Fazıl Ahmet Paşa
 • Fazıl Mustafa Paşa
 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 • Köprülü Mehmet Paşa
 • Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olmayı önce kabul etmedi ve bazı şartlar öne sürdü
 • Sadrazam olmak şartları
 • Saray devlet işlerine karışmayacak
 • Devlet işleriyle ilgili önerileri kabul edilecek
 • Memurları kendi atayacak
 • Kendisi hakkında şikayet olursa savunması alınmadan karar verilmeyecek
 • Osmanlı Devletinde şartlar ileri sürerek sadrazam olan tek kişidir
 • Islahatları
 • Ulema arasindaki tartışmalara son verdi
 • Rüşvet ve iltimas’ı (kayırma) engelledi
 • Anadoluda güven ve düzeni sağladı
 • Orduyu ve bürokrasiyi disiplin altına aldı
 • Bütçe açığını kapadı, saray masraflarını azalttı.
 • Duraklama döneminde yükselme devri yaşatmıştır

 

 • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (Köprülü Mehmet Paşanın oğludur)
 • Orduyu disiplin altına aldı
 • Maliyeyi düzene soktu
 • Babasının oluşturduğu güven ortamını devam ettirdi
 • Köprülü Mehmet ve Fazıl Ahmet Paşa döneminde Osmanlı Devleti tekrar güçlenmeye başlamış fakat bu güçlenme kalıcı olamamıştır

 

 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (Köprülü Mehmet Paşanın damadıdır )
 • En önemli amacı Viyana’yı alarak Osmanlı Devletine eski ihtişamını kazandırmaktı
 • II. Viyana kuşatmasını yönetti fakat başarılı olamadı, idam edildi

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.