KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi4

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi  4.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi başlığında 4.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • Osmanlı – Avusturya İlişkileri
 • 1593-1606 Osmanlı vs. Avusturya Savaşları–>  
 • Bu dönemde 2 devlet arasında sınır sorunları hat safhadadır
 • Avusturya Osmanlıya vergi vermeyi kabul etmez
 • III.Mehmet Avusturya’ya sefere çıkarak Eğri Kalesini alır.
 • 1596 Avusturya vs. Osmanlı Haçova Savaşı –> 
  • Kanuni Sultan Süleymandan sonra ordunun başında sefere çıkan ilk padişah olan III.Mehmet’in galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
  • Osmanlı tarihinde padişahın orduya komuta etmesiyle kazanılan son savaştır
  • Batıda kazanılan son meydan savaşıdır
 • 1606 Zitvatoruk Anlaşması –> 
  • Eğri, Kanije, Estergon Osmanlıda
  • Avusturya yıllık vergi vermeyecek bir defaya mahsus savaş tazminatı verecek
  • Avusturya padişahı Osmanlı padişahına denk sayılacak. (1533 İstanbul Anlaşmasıyla Osmanlı Sadrazamının Avusturya padişahına(Arşidüküne) denk sayılıyordu) Osmanlı Avusturyaya karşı üstünlüğünü kaybetmiştir
  • 1622-1664 Osmanlı vs. Avusturya Savaşları –>
  • Avusturya Erdel’in içişlerine karıştı, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Avusturya üzerine sefere çıktı Uyvar ve Zenivar kalelerini aldı.
 • 1644 Vasvar Anlaşması –>
  • Uyvar novigrad kaleleri Osmanlıda
  • Avusturya savaş tazminatı verecek
  • Avusturya Erdel’in içişlerine karışmayacak
  • Bu anlaşma Osmanlı askeri gücünün Avusturya askeri gücünden daha üstün olduğunu gösteren son anlaşmadır.
  • Avusturya ile yapılan son kazançlı anlaşmadır
  • 1683 II. Viyana Kuşatması –>
  • Osmanlı Devleti eski ihtişamına kavuşmak istedi.
  • Viyana’nın Osmanlı Devletine karşı ortak saldırı merkezi konumunda olması
  • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (Sadrazam) Viyanayı kuşattı ama alamadı.
  • Viyana’nın alınamamasındaki bazı nedenler
  • Lehistan’ın Avusturya’ya yardıma gelmesiyle Osmanlı ordusu 2 ateş arasında kaldı
  • Kırım hanlığı Osmanlı’ya destek göndermedi
  • Viyana yolu üzerindeki önemli kaleler alınmadı
  • Belgrad’tan savaşın kaderini değiştirebilecek önemli ağır toplar getirilmedi
  • Merzifonlu çok yavaş hareket etti savaş-kuşatma gereğinden fazla uzadı
  • Papanın teşvikiyle Lehistan, Malta, Venedik Avusturyaya yardıma geldi
  • Viyana kuşatmasının sonuçları
  • Türkleri balkanlardan atma düşüncesi arttı
  • Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta kutsal haçlı ittifakı kurdu(Sonradan Rusya’da dahil oldu)
  • Osmanlı bu savaştan sonra toprak kaybetmeye başladı
  • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi
  • Bu savaş akabindeki 16 yıl boyunca Osmanlı Devleti ağır yenilgiler almaya başladı
  • Bu ağır yenilgilerin ardından 1699 yılına gelindiğinde Avusturya, Lehistan, Venedik, Maltayla Karlofça Anlaşması imzalandı.
  • 1699 Karlofça Anlaşması –>
  • Temeşvar dışındaki tüm Macaristan, Erdel Avusturyaya verilecek
  • Podolya ve Ukrayna Lehistana verilecek
  • Mora ve Dalmaçya Venediğe verilecek
  • Anlaşma 25 yıllığına Avusturya garantörlüğünde olacak
  • Anlaşmayı Maltada imzaladı fakat bir kazanç elde edemedi
  • Karlofça anlaşması Osmanlı Devletinin batıda kalıcı toprak kaybettiği ilk anlaşmadır
  • Osmanlı Devletinin avrupadaki üstünlüğü sona ermiştir
  • Osmanlı gerilemeye başladı, bu gerileme Sakarya Savaşına kadar devam etti (Gerileme devrine girildi)
  • İlk kez büyük çapta toprak kaybı
  • Rusya ilede 1700 yılında İstanbul Anlaşması imzalandı
 • 1700 İstanbul Anlaşması–>
  • Ruslar İstanbulda elçi bulundurabilecek
  • Ruslar kudüsü ziyaret edebilecek (Ortodoks birliği kurma yolunda ilk adım)
  • Azak kalesi Rusyaya verilecek (Fakat Rusya karadenizde gemi bulunduramayacak)(Sıcak denizlere inme politikasında ilk adım)
  • Osmanlı ilk defa Rusyaya toprak kaybetti
 • << Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

  ———————————————————————-

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.