KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi1

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi  1.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XVII.yy Osmanlı / Duraklama Dönemi başlığında 1.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • XVII.yy (17.yy) OSMANLI – DURAKLAMA DÖNEMİ
 • Duraklama Dönemi Başlangıç –> Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle başlar
 • Duraklama Dönemi Bitiş –> Karlofça Anlaşması
 • Duraklama Dönemi Padişahları
 • III.Murat
 • III.Mehmet
 • I.Ahmet
 • I.Mustafa
 • II.Osman(Genç Osman)
 • I.Mustafa(2.kez tahta çıktı)
 • IV.Murat
 • Sultan İbrahim
 • IV.Mehmet
 • II.Süleyman(Tahta çıkmak için en fazla bekleyen padişah – 4 yıl padişahlık yaptı)
 • II.Ahmet
 • II.Mustafa
 • Duraklama Nedenleri
 • İç Nedenler
  • Merkezi yönetim bozuldu
  • Ekonomi bozuldu
  • Eğitim sitemi bozuldu
  • Ordu ve donanma yapısı bozuldu
  • İmparatorluğun yapısı
  • Sadrazam değişikliği en çok duraklama döneminde yapıldı (Sebebi: Merkez isyanları (Yeniçeriler) )
 • Dış Nedenler
  • İmparatorluk doğal sınırlara ulaştı
  • Coğrafi Keşifler
  • Rönesans ve Reform 

 

 • Duraklama Dönemi İç Nedenler
 • İmparatorluğun yapısı: Osmanlı Devletinin çok uluslu, farklı din, mezhep, kültürlerden oluşması
 • Merkezi yönetimin bozulması: 
 • Sınırlar genişledi buna bağlı olarak otorite kurmada sıkıntılar başgösterdi
 • Veraset Sistemi değişti –> I.Ahmet’ten itibaren Ekber (En büyük) ve Erşad (En olgun) sistemi uygulandı
 • Değişen veraset sistemiyle şehzadelerin sancağa çıkma uygulaması son buldu, sarayda “kafes usulü” denen bir sistem getirildi. Sancaklara gönderilerek yerinde tecrübe ve deneyim kazanan şehzadeler değişen bu sistemle tecrübesiz ve deneyimsiz bir şekilde işin sadece teori kısmı öğretilerek eğitildiler
 • Son sancağa çıkan –> III. Mehmet
 • Sancağa çıkmadan padişah olan ilk şehzade –> I.Ahmet
 • Kafes Usülü: Şehzadelerin sarayda yetiştirilmesi esasına dayanır, buda yetersiz, ilgisiz, tecrübesiz padişahların tahta geçmesine ortam hazırlamıştır, buna ek olarak padişahlar çocuk yaşlarda tahta geçmeye başlamış saray kadınları devlet işlerine karışmaya başlamıştır.
 • Eyaletlerde rüşvet ve iltimas(kayırma) ile yeteneksiz kişiler göreve gelmeye başladı
 • Yönetim anlayışında büyük sıkıntılar başgösterdi –> haksız beylerbeyi ve sancakbeyi atamaları
 • Adalet ve güvenlik sistemi bozulmaya başladı
 • Ekonominin Bozulması:
  • Uzun süren ve sonuç alınamayan savaşlar geliri azalttı (Ganimet elde edilememesi)
  • Kapitülasyonlar yaygınlaştırıldı ( Osmanlı toprakları açık pazar haline geldi)
  • Gümrük vergileri azalmıştır
  • Sık sık değişen padişah değişiklikleri hazineye yük teşkil etmeye başladı (Cülus bahşişi vs.)
  • Coğrafi Keşifler ile Amerika ve sömürgelerinden avrupaya bol miktarda gümüş ve altın getirilmesi Osmanlı parasının değer kaybetmesine yol açtı
  • Tımar sistemi bozuldu ve tarım gelirleri önemli miktarda düştü
  • Gereksiz harcamalar arttı, lüks ve israf arttı (Saray masrafları)
 • Eğitim Sistemi Bozuldu:
  • Avrupada skolastik(baskıcı) düşünce yapısı terk edilmeye başlanıp bilim ve eğitimde önemli gelişmeler yaşanırken Osmanlı uleması ve medreseler gelişmelere ayak uyduramadı.
  • Beşik Ulemalığı : Ulemalık babadan oğula geçmeye başladı. (Yeni doğan çocukların müderris olması)
  • Zamanla Felsefe, tıp, matematik ve fen bilimlerinden uzaklaşılmaya başlandı.
 • Ordu ve donanmanın bozulması:
  • Devşirme sistemi bozulmaya başladı. Askere alımlarda düzenlikler yaşandı ve zamanla yeniçeri sayısı önemli miktarda artmaya başladı.
  • Yeniçeri ocağı bozulmaya başladı, ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet, ocak içindir anlayışı egemen olmaya başladı
  • Tımarlar gelişigüzel dağıtılmaya başlayarak tımar sistemi ve tımarlı sipahilerde bozulmalar yaşandı

   

  • Dış Nedenler
  • İmparatorluk doğal sınırlarına ulaştı, Avusturya ve İranla komşu olunması iç isyanların artarken sınırların genişletilememesi
  • Coğrafi keşifler avrupa ekonomisini canlandırırken osmanlı ekonomisini dağıttı, keşifler sonucunda sömürgecilik faaliyetleri arttı, osmanlı elindeki ticaret yolları önemini kaybetmeye başladı
  • Avrupadaki rönesans ve reform hareketlerine Osmanlı ayak uyduramadı
  • Avrupa ülkeri kapitülasyonları çok iyi kullanarak zamanla dahada genişleterek Osmanlıyı sömürdü
  • Avrupada merkezi yapı ve yönetimler güçlenmeye başladı

  << Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

  ———————————————————————-

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.