KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 9

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  9.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 9.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • TANZİMAT DÖNEMİ (1839-1876)
 • Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürebilmek için kapsamlı-köklü değişikler yapması, eksiklerini düzeltmesi artık şart olmuştu
 • Batılı ülkelerin azınlıklara eşitlik ve güvence istemeleri, Osmanlının ise düştüğü zor durumlarda avrupa desteğini almak istemesi bu dönemdeki ıslahatların yapılmasında etkendir.
 • Hazırlık Dönemi
 • II.Mahmut döneminde, Tanzimat döneminin altyapısı kurulmuştur.
 • 1839’da (Hariciye NazırıDış işleri bakanı)Mustafa Reşit Paşa‘nın Gülhane Parkında padişah, elçiler, devlet adamları ve halk karşısında okuduğu Gülhane Hatt-ı Hümayunu adıylada anılır.
 • Tanzimat Dönemi, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz‘in tahtta kaldığı dönemi ve bu dönem yeniliklerini kapsar.

 

 • SULTAN ABDÜLMECİD (1839-1861)
 • Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

 

 • Tanzimat Fermanının ilan nedenleri
 • Osmanlı’nın parçalanmasını engellemek
 • Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa desteğinin alınmasını sağlamak
 • Avrupalıların, azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasını engellemek
 • Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesinin çok uluslu yapıdaki Osmanlıya etkilerini azaltmak
 • Azınlıkların Osmanlı Devletine bağlılığını arttırmak
 • Tazminat Fermanının içeriği
 • Müslüman ve hristiyan bütün halkın can, mal, namus güvenliği sağlanacak
 • Vergiler herkesin gelirine göre alınacak
 • Askerlik ocak sisteminden çıkarıldı, vatan görevi halini aldı, gayrimüslimlerde askerlik yapacak
 • Herkes kanun önünde eşit olacak ve mahkemelerde yargılamalar açık yapılacak, Mahkeme kararı olmadanda kimseye ceza verilmeyecek.
  • İlk kez avrupa benzeri hukuk sistemine geçildi (Nizamiye mahkemeleri)
 • Herkes mali mülk sahibi olabilecek ve bu malları miras bırakabilecek. (Müsadere usulü tamamen kaldırılarak devlet güvencesi getirildi)
 • Rüşvet, iltimas(Adam kayırma) önlenecek
 • Ferman hükümlerine, çıkarılacak kanunlara padişahda uyacak
 • En büyük yeniliktir, kanun üstünlüğünün padişah tarafındanda kabul edilmesi öngörülmüştür. Anayasal yönetime geçişte ilk ciddi adımdır.

 

 • Tanzimat Fermanının Bazı Özellikleri
 • Fermanla hukuk üstünlüğü kabul edildi
 • Müslüman hristiyan arasındaki denge kurulmaya çalışıldı, hristiyanlara imtiyazlar verildi. (Zamanla müslüman olmayanlar, müslüman olanlardan daha geniş haklara sahip olmaya başladı(Vergilerde Müslümanlardan %12 gayrimüslimlerden %5 vs..) Bunun yanı sıra ne müslüman olmayanlar verilen hakları, ayrıcalıkları yeterli buldu ne de müslüman halk, gayrimüslimlere tanınan bazı imtiyazlardan ve bu imtiyazların etkilerinden (Misyonerlik faaliyetleri vs.) hoşnut oldu.)
 • Anayasal düzene geçişte ilk ciddi aşamadır
 • Devlet politikası Osmanlıcılıktır
 • Batının sosyal, siyasi, felsefi görüşleri benimsenerek devletin kurtulacağına inanıldı, yapılacak düzenlenlemelere dış ülkeler zamanla Osmanlı alehinde ve kendi çıkarları doğrultusunda müdahale ederek, ıslahatların sadece kendi çıkarlarına hizmet etmesini sağladılar.
 • Tanzimat Fermanı avrupa üzerindede Osmanlı tarafından beklenen etkiyi yaratamamıştır, avrupalı devletler Osmanlı iç işlerine karışmaya devam etmişlerdir
 • Tanzimat Fermanı anayasa yada kanun olmaktan çok hükümdarın kendi yetkileriyle halkın hakları arasındaki ilişkilerde değişiklik yapacağını vaat eden senet türü bir belgedir, rejim değişmeksizin bir padişah ilk kez kendi yetkilerini kanun üstünlüğüyle sınırlamıştır.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.