KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 8

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  8.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 8.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • II.Mahmut Dönemi Yönetim ve Hukuk Alanında yapılan ıslahatlar
 • Divan-ı Hümayun kaldırıldı –> Bakanlıklar (Nazırlıklar) kuruldu
 • Memurluklar –> Dahiliye (İçişleri) ve Hariciye (Dışişleri) olarak ikiye ayrıldı
 • Memurlara fes, ceket, setre giyme zorunluluğu getirildi
 • Memurlar kul olmaktan çıkarıldı ve maaşa bağlandı
 • Tımar sistemi kaldırdı, maaşlı sistem getirildi
 • Kazalar merkeze bağlandı
 • Köy mahalle muhtarlıkları kuruldu
 • Vali atamaları doğrudan merkezden yapılmaya başlanarak merkezi otorite güçlendirildi
 • Karantina örgütü kuruldu
 • Posta teşkilatı kuruldu
 • Müsadere usulü kaldırıldı, özel mülkiyet güvence altına alındı. ( Müsadere usulü; Ölen, görevden alınan memurun malına devletin el koyabilmesi sistemidir, ilk kez Fatih döneminde uygulanmıştır)
 • 1831’de ilk genel nüfus sayımı yapıldı. (Askeri amaçlı –> sadece erkek nüfus sayımı)
 • Toplanacak vergileri belirlemek amacıyla mülk sayımı yapıldı
 • Pasaport zorunluluğu getirildi
 • Memur tayin, terfi, işlemleri kurallara bağlandı, (Memurlara nişan-rütbe verilmesi esası)
 • Mülki işleri düzenlemek için Dar-ı Şura-i Babiali kuruldu
 • Adalet işlerinin düzenlenmesi için Meclis-i Vala-i Ahkam-ı Adliye kuruldu (Günümüzdeki yücedivan, danıştay, yargıtay benzeri)
 • Din ve mezhep özgürlüğü getirildi
 • Ayanlık geleneğine son verildi
 • II. Mahmut resmi dairelere resmini astırmıştır
 • II.Mahmut Dönemi Eğitim ve Kültür Alanındaki Islahatlar
 • İlköğretim zorunlu hale getirildi. (İstanbul’da)
 • Medreselerin yanında avrupai eğitim veren Rüştiyeler (Ortaokul), Mekteb-i Ulum-u Edebiye‘ler (Orta dereceli Okullar) açıldı
 • Enderun kalktı, devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı
 • Avrupaya ilk kez öğrenciler gönderildi
 • İlk resmi gazete Takvim-i Vekayı çıkarıldı
 • Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) açıldı
 • Mekteb-i Tıbbıye (Tıp fakültesi) açıldı
 • Mızıka-i Hümayun (Bando ve mızıka okulu)
 • Medreselerin yanında farklı batılı öğrenim kurumlarınında açılması kültür ikililiğinin yaşanmasına sebep oldu, mektepli – medreseli denerek insanlar ayrışmaya alınan eğitim ile olaylara bakış açılarında farklılıklar çıkmasına, bu durumda aslında olumlu bir şey iken toplum içinde istenmeyen durumlara, kültür çatışmalarına neden olundu.
 • Yabancı dil eğitimine önem verildi
 • Yabancı dil bilem müslüman çevirmenler yetiştirildi
 • Avrupai müzik serbest bırakıldı

 

 • II.Mahmut Dönemi Ekonomi Alanındaki Islahatlar
 • Yerli kumaş kullanma zorunluluğu getirildi (Askeri üniformalarda, bazı kurumlara has elbiselerde vs.)
 • İstanbulda çuha fabrikası kuruldu
 • Gümrük vergileri tekrar düzenlendi , yerli tüccarların hakları korunmaya çalışıldı
 • Ordunun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik fabrikalar kuruldu
 • Ekonomik ıslahatlara en büyük darbe 1838 Balta Limanı Anlaşması ile geldi ve Osmanlı yarı sömürge, açık pazar konumuna gelmeye başladı

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.