KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 7

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  7.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 7.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • Dağılma Dönemi Islahatları
 • 19.yy XIX.yy genel bakış
 • XVII. ve XVIII. yy ıslahatlarına devam edildi, ek olarak ilk kez yönetim ve hukuk alanında ıslahatlar yapıldı
 • Islahatlar devlet politikası haline geldi
 • Halk ilk kez yönetime katıldı
 • İlk kez padişah yetkileri kısıtlandı
 • İlk kez kanunun üstünlüğü kabul edildi
 • İlk kez parlementolu dönem başladı
 • Avrupanın Osmanlı iç işlerine karışması önlemeye çalışıldıysada başarılı olunamadı
 • Gayrimüslimleri memnun edecek düzenlemeler arttırıldı, bunun sonucunda misyonerlik ve yahudi faaliyetleri artış gösterdi.
 • Avrupa devletlerinin desteğini almaya yönelik ıslahatlar yapıldı
 • Bu ıslahatların birçoğu avrupa kültürü etkisinde hazırlandı

 

 • II.Mahmut (1808-1839) (En köklü reformlar yapılmıştır)
 • Döneme Genel bakış
 • Sırp İsyanı (1804-1815), Yunan isyanı (1820-1829), Mısır Sorunu 1833, Londra Protokolü 1840, Kütahya ve Hünkar İskelesi Anlaşmaları (1833), Balta Limanı Anlaşması (1838)

 

 • Sened-i İttifak (1808)
 • II. Mahmut vs. Ayanlar –>
 • Ayanlar devlet otoritesine uymamaya başladılar
 • Senedin hazırlanmasında Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa etkili
 • Padişah yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır
 • Demokratikleşmenin ilk adımı sayılır.
 • İçeriğinde yer alan bazı maddeler;
 • Ayanlar padişaha bağlı kalacaklar, devlet emirlerine uyacakalar
 • Ayanlar bulundukları bölgelerde vergi toplamada, asker toplanmasında yardımcı olacaklar
 • İstanbulda isyan çıkarsa, ayanlar yardıma gelecek
 • Ayanlar, kendi yörelerinde düzenli yönetim kurup birbirlerinin haklarına saygı gösterecek
 • II.Mahmut Dönemi Askeri Alanda yapılan Islahatlar
 • II.Mahmut ve Sadrazam Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa bu ıslahatların yapılması ve uygulanmasında etkendir,
 • Nizamı Cedit yerine Avrupa tarzında Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.
  • Yeniçeriler isyan çıkardı, Sekban-ı Cedit ocağı kapatıldı
  • bu isyanda Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü
  • Bu ocağın yerine Eşkinci ocağı açıldı
 • 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (Vaka-i Hayriye)
  • Islahatların önündeki en büyük engel kaldırılmış oldu
  • Bu ocakla içiçe olan bektaşilik tarikatı yasaklandı
  • Merkezi otorite güçlenmeye başladı
 • Yeniçeri Ocağı yerine avrupa standartlarında Asakir-i Mansüre-i Muhammediye (Muhammed’in Askerleri) ordusu kuruldu
 • 1831’de ilk defa askeri amaçlı genel nüfus sayımı yapıldı
 • Askeri işleri düzenlemek için Dar’ül Şura-i Askeri kuruldu
 • Ordu yönetimi için Seraskerlik (Başkomutanlık) Makamı kuruldu
 • Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) ve Askeri Tıp okulu (Tıbbiye) açıldı
 • Askeri Bando Okulu (Mızıka-i Hümayun) açıldı, Mehterhane kapatıldı

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.