KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 5

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  5.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 5.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • BOĞAZLAR SORUNU
 • Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması bu soruna yol açmıştır
 • 1833’teki Hünkar İskelesi Anlaşmasının süresi 1841’de doldu
 • İngiltere ve Fransa anlaşmanın yenilenmesini istemediler (Rusyanın boğazlardan geçm olasılığı çıkarlarına aykırıydı)
 • 1841 Londra Konferansı
 • Bu konferansa İngiltere, Fransa, Rusya Avusturya, Prusya, Osmanlı katılmıştır
 • Boğazlar sözde Osmanlı egemenliğinde kalacak fakat Uluslarası bir kominsyonca yönetilecek
 • Barış zamanında boğazlar, tüm savaş gemilerine kapalı ve tüm ticaret gemilerine açık olacak
 • Bu anlaşmayla Osmanlı’nın boğazlardaki mutlak egemenliği sona ermiştir
 • Boğazlar ilk defa boğazlar komisyonuyla uluslarası statüye girmiştir

 

 • KIRIM SAVAŞI (1853-1856)
 • Nedenler
 • Rusyanın sıcak denizlere inme politikası
 • Bu sıralarda Osmanlıyı destekleyen batılı devletler 1848 işçi sınıfı ihtilalleri ile meşguller ve savaşın çıkmasına mani olunamadı fakat savaş çıktıktan sonra kendi çıkarlarını, sömürge yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla Osmanlıyı desteklediler
 • Rusya bu dönemde İngiltere’ye Osmanlıyı paylaşma teklifi götürmüş fakat kabul edilmemişti
 • Rusya 1841 Londra Boğazlar Anlaşması ile boğazlardaki haklarından mahrum kalmış ve bunu geri kazanmak istemişti
 • Rusyanın kutsal yerler sorununu ve ortodoks haklarını ileri sürmesi bu savaşın çıkmasındaki başlıca nedenlerdendir.
 • Kırım Savaşı Osmanlı Devleti vs. Rusya –> İngiltere ve Fransa Akdeniz, Hindistan, Ortadoğu ve uzakdoğudaki sömürge yollarını korumak amacıyla Osmanlı Devletini desteklemiştir, bu savaşlardan Rusya mağlup ayrılmıştır
 • Rusya ilk olarak Eflak, Boğdan’ı işgal etmiştir
 • İngiliz ve Fransız donanmaları 1841 Londra Boğazlar Anlaşmasını geçersiz kılarak boğazlardan geçmiş Rus donanmasına saldırmış ve Ruslara büyük kayıplar verdirmiştir
 • Rusya buna tepki olarak 1853 yılında Sinop Baskınıyla Osmanlı donanmasını yakmıştır
 • İngiltere+Fransa+Osmanlı vs. Rusya savaşının ilerleyen zamanlarında Osmanlı müttfeki olarak Rusyaya karşı Avusturya ve Piyomentede katılmıştır.
 • Savaş sonunda Rusya mağlup olmuş, 1856 yılında Paris Anlaşması imzalanmıştır.
 • Ek Bilgi:
 • Piyomente Krallığı: İtalyan siyasi birliğinin kurulması için bu dönemlerde çalışmalarını arttırmıştır. İlerleyen zamanlarda siyasi birliğini kurarak günümüz İtalyasını kurmuşlardır.
 • Kırım Savaşı sırasında Abdülmecit döneminde 1856’da İngiltere’den ilk dış borç alındı
 • 1856 PARİS ANLAŞMASI
 • Paris Konferansına Osmanlı, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Piyomente(İtalya) ve Kırım savaşına katılmayan Prusya(Almanya) katılmıştır.
 • Osmanlı Devleti avrupalı devlet sayılacak.
  • Osmanlı Avrupalı devletler hukukundan yararlanacak
  • Osmanlının toprak bütünlüğü avrupalı devletlerin garantisinde olacak
  • Osmanlı Devleti kendi toprak bütünlüğünü koruyamayacak kadar güçsüz olduğunu kabul etmiş oldu
 • Karadeniz tarafsız bir deniz olacak
  • Osmanlı Devleti ve Rusya Karadenizde tersane bulunduramayacak
  • Osmanlı Devleti savaşı kazanmasına rağmen bunu kabul ederek yenik devlet muamelesi görmüştür
 • Boğazlar 1841 Londra Antlaşmasına göre yönetilecek
 • Osmanlı Devleti konferans sırasında 1856 yılında Islahat Fermanını ilan etmiştir
  • Avrupalı devletler bunu dikkate alacak fakat sözde yapılacak ıslahatlara karışmayacaktı
  • Osmanlının bu fermanı ilan etmesindeki amaç konferansta avrupanın lehimize karar almasını sağlamaktı
  • Islahat Fermanının Paris anlaşmasında yer almasıysa avrupanın iç işlerimize karışmasına zemin hazırladı
 • Taraflar savaşta aldıkları yerleri geri verecekler
 • Tuna nehrinde ulaşım ve ticaret serbest olacak, bu nehir anlaşma devletlerince oluşturulacak komisyonca yönetilecek
 • Eflak ve Boğdan’a özerklik verilecek
 • 1856 Paris Anlaşması 19.yyda Osmanlı’nın imzaladığı son kazançlı anlaşmadır

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.