KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 3

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  3.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 3.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • MISIR SORUNU
 • 1833 Mehmet Ali Paşanın İsyanı
 • Osmanlı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, elden çıkan Mora valiliği yerine Girit ve Suriye valiliklerini istmesi, bunun reddedilmesi ve Mehmet Ali Paşa’nın Mora’daki askerleri habersizce çekmesi üzerine olaylar gelişmiştir.
 • Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa Sureyiye saldırır ve ele geçirir.
 • Osmanlıyı Adana ve Konyada mağlup ederek Kütahyaya kadr ilerler (1833)

 

 • 1833 Kütahya Anlaşması
 • II. Mahmut istanbukun tehlikeye girdiğini görünce İngiltere ve Fransa’dan yardım ister, reddedilir
 • Rusyadan yardım ister, Ruslar yardım etmeyi kabul eder, İstanbul’a gelir.
 • Bunu gören İngiltere ve Fransa olasılıkların kendi alehlerine olabileceğini düşünerek olaya müdahil olurlar ve 1833 yılında Kütahya Anlaşması yapılır. Rusların İstanbul’a gelmesi Mısır sorununu avrupa sorununa dönüştürmüştür.
 • Mehmet Ali Paşaya Mısır, Girit ve Suriye valilikleri verilir
 • Oğlu İbrahim Paşaya Cidde valiliği ve Adana muhassıslığı (Vergi toplama hakkı) verilir.
 • 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması (Rusya ile)
 • Nedeni: Mehmet Ali Paşanın yeniden isyan etmesi durumunda II.Mahmut İngiltere ve Fransaya güvenememiştir. Rusya ile uzlaşmak istemiştir.
 • Osmanlıya saldırı olursa Ruslar asker ve donanma gönderecek
 • Rusyaya bir saldırı olursa Osmanlı Devleti boğazları kapatacak
 • Anlaşma 8 yıl yürürlükte kalacak
 • Bu anlaşmadan İngiltere ve Fransa rahatsız olmuş, Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır
 • Osmanlı Devleti boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son defa tek başına kullanmıştır.
 • Rusya ile imzalanan III. İşbirliği anlaşmasıdır.

 

 • 1838 Balta Limanı Anlaşması (İngiltere ile)
 • Hünkar İskelesi anlaşması 8 yıllıktı ve bu anlaşmanın son yıllarına gelinmekteydi
 • Mehmet Ali Paşa sorunu (tehditi) hala Osmanlı Devleti için can sıkıcıydı
 • Osmanlı Devleti Mısır sorununda İngiltereninde desteğini almak istedi
 • Balta Limanı Anlaşmasına göre
 • Osmanlı gümrüklerinde müslüman Türklere uygulanan dış gümrük vergi oranı %12 iken ingiliz tüccarlara %5 lik oran uygulanacaktı, bunun yanı sıra tüm iç gümrüklerde ise İngiliz tüccarlar tamamen serbest bırakılacaktı
 • Balta Limanı Anlaşması sonucunda
 • Osmanlı ekonomisi tamamen dışa bağımlı hale geldi ve ticaretten elde edilen rant ve gelirin neredeyse tamamını yabancılar kazanmaya başladı
 • Osmanlı Devleti avrupanın yarı sömürgesi ve açık pazarı haline geldi

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.