KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 14

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  14.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 14.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • 18. XVIII.yy ve 19. XIX.yyy Genel Bakış, Bazı önemli Noktalar

 

 • XVIII. yy – 18. yüzyıl
 • Pasarofça Anlaşması 1718
  • Osmanlı vs. Avusturya
  • Osmanlı elindeki toprakları koruma politikası izlemekte
 • Belgrad Anlaşması 1739
  • Osmanlı vs. Avusturya+Rusya
  • 18.yy ‘ın en karlı ve Karadenizin Türk Gölü olduğunu belgeleyen son anlaşma
 • Küçük Kaynarca Anlaşması 1774 (En ağır)
  • Osmanlı vs. Rusya
  • Kırım bağımsız oldu
  • Ruslar Ortodoksların koruyucusu konumuna geldi
  • İlk kez Rusyaya kapitilasyonlardan yararlanma imkanı
 • Yaş Anlaşması
 • Osmanlı vs. Rusya
 • Kırım Rusyaya geçti
 • Osmanlı Devleti Dağılma Dönemine girdi
 • XIX.yy – 19. yüzyıl
 • Edirne Anlaşması 1829
  • Yunanistan bağımsız oldu
 • Mısır Sorunu / Kavalalı / Boğazlar Sorunu –> Hünkar İskelesi, Balta Limanı, Londra Sözleşmesi, Londra Boğazlar Sözleşmesi, Paris Anlaşması..
 • Hünkar İskelesi Anlaşması 1833
  • Osmanlı vs. Rusya
  • Boğazlar uluslararası sorun haline geldi
 • Balta Limanı Anlaşması 1838
  • Osmanlı vs. İngiltere
  • Osmanlı avrupanın açık pazarı ve yarı sömürgesi konumuna geldi
 • Londra Sözleşmesi 1840
  • Mısır meselesi ilk kez uluslarası bir ortamda çözüme kavuşturulmaya çalışıldı
 • Paris Anlaşması 1856
  • Osmanlı avrupa devleti sayıldı
 • Berlin Anlaşması 1878
 • Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsızlık kazandı
 • Kars, Ardahan Rusyaya verildi
 • Ermeni konusu ilk kez uluslarası bir sorun niteliği kazandı

 

 • Bazı Önemli Noktalar
 • 1808 Senedi İttifak –> İlk kez padişah yetkileri sınırlandırıldı
 • 1839 – 1876 –> Tanzimat Dönemi
 • 1839 Tanzimat Fermanı –> Padişah yetkileri ilk kez kanunla sınırlandırıldı
 • 1856 Islahat Fermanı –> Halk il genel meclisine üye olabildi, gayrimüslimlere geniş haklar tanındı
 • 1876 Kanuni Esasi –> Halk ilk kez devlet yönetimine katıldı
 • 1876 –> 1. Meşrutiyet ilanı
 • 1908 –> 2. Meşrutiyet İlanı –> Yunanistan giriti aldı, Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i ilhak etti

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • Answer for Osmanlı Devleti’nde Askeri sınıfın miras işlerini yapan kadılara ne denirdi?
 • Ankara Deniz İkmal Grup Km. İşçi Alımı İlanı
 • Answer for I. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi II. Sivas Gök Medresesi III. Mardin Artuklu Sarayı Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri Anadolu'daki sivil mimari örnekleri arasında gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
 • Answer for İngiltere İle TBMM arasında imzalanan 23 Ekim 1921 tarihli Esir Mübadelesi Antlaşması’na, ortam hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
 • Makine Mühendisliği Taban Puanları
 • Aşağıdakilerde hangisi, diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı arttığı zaman gelir sabit bırakıldığı için gelirin satın alma gücünde meydana gelen azalma ve buna bağlı olarak satın alın­mak istenen mal ve hizmet mik­ta­rı­­nın azalmasını ifade etmek­tedir?