KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 13

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  13.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 13.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • İSTİBDAT DÖNEMİ (1878-1908)
 • II.Abdülhamit I.Meşrutiyete son verdi, sonrasındaki 30 yıllık süreç İstibdat Dönemi olarak geçmektedir
 • İstibdat Döneminde
 • Basına sansür konuldu
 • Cemiyet kurmak, gazete çıkartmak, yönetime karşı kitaplar okumak yasaklandı
 • Yıldız Sarayı yapıldı –> Devlet idaresi buraya taşındı
 • Hafiyelik (Casusluk) Teşkilatı kuruldu
 • İç ve dış politikada Panislamizim (İslamcılık) izlendi
 • İlk kez engelliler için eğitim kurumları açıldı
 • Dar’ül Fünun –> İstanbul Dar’ül Fünun adını aldı (Yüksek okul)
 • Sanay-i Nefise Mektebi, Ticaret Mektebi, Hukuk mektebi, mühendis mektebi gibi okullar açıldı
 • 20 Aralık 1881 yılında Muharrem Kararnamesi imzalandı, bu kararname ile alacaklı ülkere devlet gelirlerini toplama hakkı verildi, Duyun-u Umumiye Teşkilatı kuruldu (Genel Borçlar İdaresi)
 • Duyun-u Umumiye; Doğu rumeli vergi gelirlerini, tuz-tütün-damga-alkol-balık-gümrük gelirlerini kapsamaktaydı. Osmanlı Devletinin yer altı ve yer üstü kaynaklarının işletilmesi İngiliz, Fransız, Alman şirketlerine ve bankalarına bırakıldı
 • Doğu Anadoluda Hamidiye Alayları kurularak bu bölgede merkezi otorite arttırılıp, ermeni çeteci faaliyetlerinin azaltılması öngörüldü
 • Abdülaziz zamanında hazırlanan Mecelle bu dönemde uygulanmaya başlandı
 • Tanzimat döneminde çiftçilere kredi sağlama amacıyla kurulan Memleket Sandıkları bu dönemde 1888 Ziraat Bankasına dönüştürüldü.
 • Donanma haliçe çekilerek çürümeye terkedildi
 • Berlin-Bağdat demiryolu hattı ihalesi Alman şirketlere verildi
 • İlk tramvay hatları bu dönemde kuruldu
 • Ek Bilgi:
 • Kurulan Hafiyelik teşkilatı:
 • Abdülhamitin kuşkuculuğu ve merkezi otoriteyi arttırma düşüncesinin ürünüdür.
 • Jurnalcı ” lar Abdülhamit yönetimine karşı olası faaliyetleri belirlemekle görevliydi. Bu dönemde Zaman zaman sıradan insanlar ve aydınlarda hapse atılmış, sürgüne yollanabilmiştir.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.