KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 12

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  12.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 12.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • 1876 KANUNİ ESASİ
 • Osmanlı Parlementosu –>
 1. Meclis-i Mebusan, Üyeleri Osmanlı erkekleri tarafından 4 yılda bir seçilirdi 
 2. Meclis-i Ayan, Üyeleri padişah tarafından atanır ömür boyu kalabilirdi

 

 • YASAMA –> Meclisi Mebusan + Ayan Meclisi
 • YÜRÜTME –> Padişah başkanlığındaki Heyet-i Vükela (Hükümet)
 • Hükümet ve Padişah birbirlerine karşı sorumludur fakat Hükümetin meclise karşı bir sorumluluğu yoktur

 

 • Padişah –>
 • Meclisi istediği gibi açıp kapatabilir
 • Ayan meclisi üyelerini seçer
 • Polis soruşturması, idam, sürgün, sansür yetkisi var
 • Hükümeti korur, görevden alabilir
 • Kanunları önce padişah onaylar sonra yürürlüğe girer
 • Hükümet–>
 • Padişaha karşı sorumludur (Padişahta hükümete karşı)
 • Hükümet meclise karşı sorumlu değildir
 • Kanun teklifini yalnızca hükümet verebilir
 • Devletin Resmi Dili –> Türkçe
 • Devletin Dini –> İslam
 • Padişah aynı zamanda Halife (İslam koruyucusu)
 • Herkes kanun ve devlet karşısında eşit haklara sahip
 • Herkese eğitimöğretim , mülkiyet hakkı , basın-yayın ve din özgürlüğü 
 • I. Meşrutiyet ile Osmanlı halkı ilk kez yönetime katılmıştır, yinede Padişah ulusal iradenin üstünde bir konumdadır ve dilediğini yapabilir.
 • I.Meşrutiyet ile kopmaları engelleme amacıyla azınlıklarada temsil hakkı verildi
 • Halkın kaynaşması amaçlandı
 • Kanuni Esasinin ilanında Osmanlıcılık ve Batıcılık ‘ın etkisi görülür

 

 • Azınlıklar mecliste aşırı bir şekilde bağımsızlık talep etti, II. Abdülhamit bu dönemdeki Osmanlı – Rus savaşını bahane ederek 14 Şubat 1878’de Meclisi kapattı ve Meşrutiyeti askıya aldı.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.