KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 11

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  11.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 11.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • SULTAN ABDÜLAZİZ (1861-1876)
 • Sultan Abdülaziz tahta çıktı, ferman yayınladı, buna göre; Tanzimatın getirdiği tüm ıslahatlara devam edilecekti
 • İlk kez avrupa seyahatine çıkan padişahtır, ilk resmi geziyi düzenlemiştir
 • 1864’te Vilayet Nizamnamesi yayınlandı
 • 1867’de Çiftçiyi destelemek amacıyla Ziraat Bankasının temelleri atıldı, Memleket Sandıkları kuruldu.
 • 1862’de Posta pulu basıldı
 • 1864’te Nizamiye Mahkemeleri (Şeriat-Ticaret dışındaki hukuk konuları)
 • 1869’da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
 • 1870’de Kız öğretmen okulu –> Dar’ül Muallimat
 • 1868 –> Galatasaray Sultanisi 
 • İlk Osmanlı medeni kanunu –> Mecelle 
 • Mecelle, islam hukukuna bağlı kalarak Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından 10 yıllık bir çalışma sonunda 16 kitap halinde hazırlanmıştır, 

 

 • MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1876-1908)
 • II.ABDÜLHAMİD
 • I.Meşrutiyet (Kanuni Esasi) 1876 yılında ilan edildi
 • İlan nedenleri
 • Dağılmayı engelleme,
 • Milliyetçilik etkilerini azaltmak,
 • İç işlerine karışılmasını engellemek
 • 1. Meşrutiyet’in İlanında İstanbul (Tersane) Konferansını engelleme düşüncesi vardı, engellenemedi alınan kararlar akabinde Osmanlı-Rus savaşı patlak verdi. 
 • İstanbul (Tersane) Konferansında Balkan eyaletlerinin yönetim koşulları ağırlıklı konular konuşuldu (Milliyetçilik + Panslavizm)

 

 • 1.Meşrutiyet’in İlanı
 • Jön Türkler (Genç Osmanlılar)
 • Avrupada eğitim gördüler, adalet eşitlik gibi ilkeleri benimsediler
 • Yazarlar ve aydın bir kesimden oluşmaktaydı
 • Osmanlı Devletinin kurtuluşunu Osmanlıcılık fikrinin benimsenip uygulanmasıyla gerçekleşeceğine inandılar
 • Genç Osmanlılara (Jön Türkler) göre bir anayasa hazırlanmalı, meşrutiyet ilan edilmeliydi.
 • Ek Bilgi: Meşrutiyete kadarki yeniliklerde Padişahlar öncüyken, sonrasında aydınlar öncüdür.
 • Mithat Paşa hükümetinin kurulmasıyla genç osmanlılar baskılarını arttılar
 • Abdülaziz bu dönemde meşrutiyete karşı çıkmaktaydı, Abdülaziz tahttan indirildi.
 • Tahttan inen Abdülaziz yerine V.Murat Padişah oldu (Rahatsızlıkları nedeniyle ilerleyen zamanlarda taht yine değişmiştir)
 • V.Murat’ın rahatsızlığı nedeniyle genç osmanlılar ve meşruti yönetim kurulması taraftarları Abdülhamit ile anlaştılar, Abdülhamit padişah olursa meşrutiyeti kabul edeceğini söyledi.
 • 1876 yılında II.Abdülhamid Tahta oturdu, ardından Mithat Paşanın hazırladığı Kanuni Esasiyi ilan etti(23 Aralık 1876 – Meşrutiyetin İlanı)
 • Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin ilk anayasasıdır
 • Parlomentolu sistem uygulanmaya başlandı
 • Ek Bilgi:
 • Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilme sebebi, YENİLİK YAPMADI
 • II.Osman ve III.Selim’in tahttan indirilme sebebi, YENİLİK YAPTI
 • Ek Bilgi:
 • Osmanlı Devletinde Monarşik sistem hakim, padişah egemenliğine dayalı sistem, halk yönetimde etkisiz.
 • I.Meşrutiyetin ilanı ile halk sınırlıda olsa yönetime katıldı –> Meşruti Monarşi

 

 • Meşrutiyet İlanının gerçekleşmesinde etkenler
 • Yeni Osmanlılar (Genç Osmanlılar – Jön Türkler)’in baskıları
 • Avrupanın azınlık hakları bahaneleriyle Osmanlı iç işlerine karışmaları
 • Osmanlıcılık düşüncesi ile azınlık isyanlarının önlenilmeye çalışması
 • Azınlıkların yönetime katılarak birlik, beraberlik, devlet bütünlüğünün sağlanmaya çalışılması
 • 1876 Avrupalı devletinin İstanbul Konferansında aleyhimize karar almasını engelleyebilme düşüncesi
 • Halkın yönetime katılmasını sağlama düşüncesi

 

 • Kanuni Esasi kabulu (Meşrutiyet İlanı) Neticesinde;
 • İlk defa halk yönetime katıldı
 • İlk defa yönetim şekli değişti
 • İlk defa seçme ve seçilme hakkı
 • İlk defa Batılı tarzda anayasa
 • İlk defa parlementolu sisteme geçiş gerçekleşmiştir

 

 • Ek Bilgi:
 • Genç Osmanlılar (Jön Türkler – Yeni Osmanlılar)
 • Tanzimat dönemi sonlarına doğru bazı Osmanlı aydınları (Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Hüseyin Avni Paşa..) bir cemiyet kurdu.
 • İnandıkları düşünceyse, Osmanlı topraklarındaki herkesin din, dil, ırk farketmeden tüm hakları eşit tutulursa azınlıklar ayrılmaz, devlet kurma düşüncelerinden vazgeçerler
 • Bu düşünceleri içinse, Meşrutiyet ilan edilmeli, temel hak ve özgürlüklerin bir anayasayla korunması gerekmekteydi

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.