KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 10

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  10.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 10.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • ISLAHAT FERMANI (28 Şubat 1856)
 • 1856’da Padişah Abdülmecid tarafından ilan edildi
 • Islahat Fermanı ilan edilme nedenleri
 • Osmanlı Devletinin parçalanmasını engellemek
 • Kırım Savaşı (1853-1856) sonrası toplanan Paris Konferansında(1856) azınlıklar ile ilgili kararlar alınmasını engellemek
 • Avrupanın Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemek
 • Islahat Fermanının çıkarılmasında avrupalıların baskısı söz konusudur, her ne kadar dış ülkelerin Osmanlı iç işlerine karışması önlenmek istensede başarılı olunamamıştır
 • Islahat Fermanı içeriği
 • Irk, dil, din farkı nedeniyle aşağılama içeren deyimler, sözler resmi yazışmalardan kaldırılacak
 • Din ve mezhep özgürlüğü sağlanacak
 • Tüm davalar karma divanlara bırakılacak (Karma mahkemeler), mahkemelerde şahitler kendi dinlerine göre yemin edebilecek, Hristiyanlar ise kendi aralarındaki davalarına patrikhane bakabilecek
 • Hapishanelerde işkenceler ve eziyetler kaldırılacak
 • Hristiyan ve müslümanlar denk konuma getirilecek (Vergi, sosyal durum vs.)
 • Hristiyanlara bedelli askerlik ayrıcalığı tanınacak (Nakdi bedel)
 • Azınlıklar il genel meclisine ve belediyelere üye olabilecekler (Siyasi imtiyaz)
 • Azınlıklar kendi okullarını açabilir, kendi dillerinde eğitim verebilir, 
 • Azınlıklar isterse Türk okullarındada okuyabilir
 • Azınlıklar banka ve şirket kurabilir
 • Azınlıklar devlet memuru olabilir
 • Hristiyan ve musevileri aşağılayıcı sözler deyimler kullanılmayacak (Gavur vb.)
 • Cizye, haraç, iltizam usulü kaldırıldı
 • Ek Bilgi:
 • Osmanlıcılık hakim
 • Azınlıklara çok geniş haklar verildi amacı kaynaşmış toplum oluşturmaktı olmadı, azınlıklar ekonomik ve siyasi olarak güçlendiler
 • Zamanla azınlık hakları, müslümanlara verilen haklardan daha iyi konuma getirildi bundan müslümanlar rahatsızlık duymaya başladı, toplumu kaynaşma amacı taşıyan bu ıslahatlar aksine dahada ayrıştırıcı oldu. Azınlıklar kendilerine verilen hakları yetersiz buldu, avrupalılar Osmanlı iç işlerine karışmaya devam ettiler(Paris Anlaşmasında garanti verilmesine rağmen)

 

 • Tanzimat Fermanı –> Tüm Osmanlı halkını ilgilendirirken Islahat Fermanı –> Daha çok gayrimüslim halka yönelikti
 • Tanzimat Fermanı –> Avrupaya bildirildi fakat avrupalı devletlere herhangi bir taahüt verilmedi Islahat Fermanı –> Paris Anlaşmasında özel bir madde olarak zikredilmesiyle Osmanlı taahüt altına girdi.

 

 • Abdülmecit Dönemi Bazı Islahatlar
 • 1853 –> Meclis-i Al-i Tanzimat –> Islahatların kontrolünün yapılması sağlar, kanunların yapılmasında yetkilidir
 • 1858 –> Arazi Kanunnamesi –> Miri topraklardan tasarruf ve verimlilik sağlamak amaçlı
 • İltizam sistemi kalktı, vergi toplanması maaşlı devlet memurlarınca yapılmaya başlandı
 • Örfi vergiler tek çatıda birleştirildi
 • Mecidiye (Madeni Para) + Kaime-i Mutebere (Kağıt Para) piyasaya sürüldü
 • 1854 –> Kırım savaşında ilk defa dış borç alındı (İngiltere’den)
 • 1847 –> Bank-ı Dersaadet kuruldu
 • 1856 –> Yabancı ilk banka Bank-ı Şahane-i Osmaniye kuruldu
 • Mecburi Askerlik süresi 5 yıl ile sınırlandırıldı
 • 1854’te Jandarma Teşkilatı kuruldu
 • 1845’te bugünki milli eğitimin temeli atıldı –> Meclis-i Maarif-i Umumiye
 • 1848’te Öğretmen okulu Dar’ül Muallim kuruldu
 • 1859’da İdari memur yetiştiren –> Mekteb-i Mülkiye 
 • 1859’da Kız Rüştiye’leri açıldı
 • 1860’da ilk özel gazete –> Tercüman-i Ahval Gazetesi yayın hayatına başladı
 • 1840’ta Posta nezareti kuruldu
 • Dolmabahçe Sarayı, Beykoz, Küçüksu, Ihlamur, Yıldız Kasrı 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.