KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 1

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi  1.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / XIX.yy Osmanlı – Dağılma Dönemi başlığında 1.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • XIX.yy Osmanlı Devleti – Dağılma Dönemi (1792-1922)
 • Başlangıç –> 1792 Yaş Anlaşması
 • Bitiş –> 1922 Saltanatın kaldırılması

 

 • Dağılma Dönemi Padişahları
 • II.Mahmut
 • I. Abdulmecid
 • Abdülaziz
 • V.Murat
 • II.Abdülhamid
 • V. Mehmet (Reşat)
 • VI. Mehmet  (Vahdettin)

 

 • Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanılarak denge politikası izlendi
 • Batılı ıslahatlara devam edildi, imparatorluk bu dönemde ayakta durmaya çalıştı
 • Çok uluslu bir yapıda olan Osmanlı Devleti Fransız İhtilalinin getirdiği fikir akımlardan milliyetçilik‘ten kötü bir biçimde etkilenmiştir.
 • Milliyetçiliğin etkisiyle ilk isyan eden azınlık Sırplardır (1804), İlk bağımsızlık kazanan ise Yunanlılardır(1829)
 • XIX. yy (19.yy) Dış Politika
 • Osmanlı Devleti eski ihtişamını kaybetmiş, kendini koruma imkanını yitirme noktasına gelmiş, büyük devletler arasındaki rekabetten yararlanmak suretiyle denge politikası izlemiştir.
 • 1878 Berlin Anlaşmasına kadar İngiltere’ye, sonrasında Almanya’ya yakınlaşmıştır.

 

 • Ek Bilgi
 • Rusya –> Panslavizm –> Balkan ırklarını birleştirme politikasıdır, balkanlarda Osmanlı-Rus Devleti arasında mücadelelerin yaşanmasına sebep olmuştur.
 • Osmanlı Devletinin 19.yydaki en büyük sorunlarından bir diğeri ise Mısır Sorunu ve Boğazlar Sorunu dur.

 

 • Fransa’nın Mısır İşgali (1798-1802)
 • Fransa’nın Osmanlı Devletine bağlı zengin Mısır topraklarını ele geçirmek istemesi üzerine Mısır’a giren Fransa, İngiltere tarafından hoş karşılanmamıştı, İngiltere’nin uzakdoğu ve ortadoğudaki sömürgeleriyle bağlantısının güç durumlara girebileceği endişesiyse İngiltere bu işgal sırasında Osmanlı Devletinden yana bir tavır almıştı.
 • Fransa 1798 yılında Mısır’ı resmen işgal etti.
 • Bu işgal İngiltere ve Rusya’nın çıkarlarına ters gelmiş, bu devletler Osmanlı Devletinden yana bir tavır almıştı.

 

 • 1798 İşbirliği Anlaşması
 • Rusya ile yapılan 2. işbirliği anlaşmasıdır. ( İlki 1724 yılında İrana karşı yapılan II. İstanbul Anlaşmasıdır)
 • Osmanlı bu anlaşmayla ilk kez denge politikası izlemiştir
 • Tarihte ilk defa Rus donanması boğazlardan serbestçe geçmiştir.
 • İngilizler Abukır Limanında Fransız donanmasını yakmışlardır.
 • Napolyon önderliğinde Fransa Osmanlıya bağlı Suriyeye saldırmış, Akka kalesinde Cezzarlı Ahmet Paşa önderliğinde Osmanlı Nizamı Cedit ordusu ile Napolyon önderliğindeki Fransız orduları karşı karşıya gelmiş bu savaşı son dönemlerde yaptığı ıslahatlarının katkısını gören Osmanlı Devleti kazanmıştır.
 • 1802 El-Ariş Anlaşması –> Mısır Osmanlıya geri verildi
 • Fransa’nın Mısır işgal süreciyle Osmanlı-Fransız ilişkileri ilk kez bozulmuştur.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • 18. yy (XVIII.yy) ve 19. yy (XIX.yy) Genel bakış
 • 1808-1908 Arası Bazı önemli Gelişmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.