Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 6

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  6.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 6.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)
 • Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı devam ederken patlak vermiştir.
 • Rusya, balkan topraklarını Sırbistan ve Bulgaristana paylaştırmış, Karadağ ve Yunanistan sonradan birliğe katılarak Balkan Birliğini oluşturmuşlardır.
 • Birleşen ve Avrupayla Rusyanında desteğini alan Balkan Birliği ülkeleri Osmanlı Devletinin Makedonyada ıslahat yapmasını istediler, Osmanlı Devleti reddetti akabinde 8 Ekim 1912’de Osmanlı’ya savaş ilan ettiler.

 

 • I. Balkan Savaşı
 • Osmanlı Devleti vs. Bulgaristan+Yunanistan+Sırbistan+Karadağ

 

 • Savaşın Nedenleri
 • Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı bir çok millet tarafından benimsenmiş ve Büyük/Çok uluslu imparatorluklardaki farklı milletlerin özgürlük ve bağımsızlık istekleri hat safhaya çıkmıştır.
 • Rusya, balkanlar üzerinde Panslavizm siyaseti izlemekteydi ve sıcak sulara inme politikasından vazgeçmemişti
 • 1908 yılında İngiltere ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre Rusya balkanlarda tamamen serbest bırakılmıştı (Bunun sebeplerinden bazılarıysa güçsüzleşen Osmanlıyı sömürmek ve olası Osmanlı-Almanya yakınlaşmasından çekinilmesiydi)
 • Rus kışkırtmalarına ek olarak avrupalı devletlerde balkanlardaki toplumları kışkırtmaktalardı
 • Trablusgarp Savaşında birkez daha ortaya çıkan Osmanlının eski gücünü kaybettiğinin görülmeside bu savaşların başlamasında etkendir,
 • İttihat ve terakkicilerin izlediği bazı yanlış politikalarda (Kiliseler kanunu vs.) balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı birleşmesini kolaylaştırmıştır.
 • Savaş süreci
 • Balkan savaşları Karadağ’ın Yenipazar’a saldırısı ile başladı.
 • Ardından Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan savaşa dahil oldular, Osmanlı Devletin savaş alanı genişledi.
 • Osmanlı Devleti tüm cephelerde yenildi
 • Bulgarlar –> Edirneyi aldılar, Çatalca önlerine kadar ilerlediler
 • Bulgarlar + Sırplar ve Karadağ –> Makedonya’yı işgal etti
 • Yunanistan –> Selaniği aldı, ege adalarına asker çıkartarak bu adaları ele geçirdi, böylece 12 ada dışındaki tüm Ege adaları Yunanlılara geçmiş oldu.

 

 • Yenilginin bazı sebepleri
 • Savaş öncesinde Ege’de üstünlük Yunanistan’a geçmişti
 • O dönemde Osmanlı ordusundan 65 bin kadar eğitimli asker terhis olmuştu
 • Ordu komutanları arasında siyasi (particilik) anlaşmazlıklar
 • Osmanlı savaşa hazırlıksız yakalandı
 • Osmanlı birden fazla cephede savaştı (4 farklı cephede)
 • Ordunun bir kısmı bu savaştan evvel yaşanan Arap yarımadasındaki Vahabi Ayaklanmasını bastırmak için gönderilmişti
 • Büyük devletler balkanları desteklemekteydi
 • Ordunun nakli için tren-vapur gibi ulaşım hatları yetersizdi

 

 • Savaş sonunda
 • Büyük devletler kendi çıkarlarının tehlikeye girebileceğinden tedirgin olmaya başladılar
 • Bulgaristan İstanbul’a çok yaklaştı
 • Yunanistan Çanakkale Ege çıkışına hakim oldu
 • Büyük Devletler savaş sonucunda yeni balkan haritasını belirlemek için Londra Büyükelçiler Konferansını düzenlediler
 • Arnavutluk bu dönemde I. Balkan savaşı sırasında bağımsızlığını ilan etti, (Osmanlı Devletinden ayrılan son devlet)
 • Londra Büyükelçiler Konferansı balkan haritasını belirleyebilmek amacıyla 1912 yılında toplandı (17 Aralık 1912)

 

 • Londra Barış Anlaşması (30 Mayıs 1913)
 • Avrupalı devletlerin aracılığıyla imzalandı
 • Bulgaristan’a –> Gelibolu yarımadası(Kavala, dedeağaç, midye-enez) dışındaki tüm trakya (Edirne dahil) verildi
 • Yunanistan’a –> Selanik, Güney Makedonya, Girit verildi
 • Sırbistan’a –> Makedonya’nın orta ve kuzey bölümleri verildi
 • Ege adalarının durumu ve Arnavutluğun sınırları avrupalı devletlerinin kararına bırakıldı
 • Osmanlı Devleti –> Midye-Enez hattının batısındaki tüm topraklarını balkan devletlerine bıraktı
 • Sonuçları:
 • Osmanlı balkanlardaki topraklarını kaybetti ve egedeki hakimiyeti sona erdi
 • Ege denizinede açılan Bulgaristan büyük bir devlet haline geldi (Slav ve sıcak denizlere inme politikası izleyen Rusya tarafındanda desteklendi)
 • M.Kemal’in “Ordunun siyasete karışmaması gerekir” düşüncesinin doğruluğu ortaya çıktı
 • Osmanlıcılık düşüncesi tamamen sona erdi milliyetçilik düşüncesinin benimsendiği kesinleşti
 • Osmanlı Batıda sadece Bulgaristan ile sınır komşusu haline geldi

 

 • Ek Bilgi: (I.Balkan Savaşı)
 • Savaşı başlatan –> Karadağ
 • Savaşa katılmayan –> Romanya
 • Savaştan en karlı çıkan –> Bulgaristan
 • Osmanlıdan ayrılan son balkan devleti –> Arnavutluk

 

 • Londra görüşmeleri devam etmekteyken İttihat ve Terakki Partisi, I.Balkan Savaşındaki yenilgiden sorumlu tutulan Kamil Paşa hükümetini Bab-ı Ali Baskını ile devirip iktidarı tamamen ele geçirdiler (Ocak 1913) Bab-ı Ali Baskını, bir hükümet darbesidir, rejim değiştirmek amaçlı yapılmamıştır
 • İttihat ve terakkinin yönetimde etkinliği artmıştır ve 1. Dünya Savaşının sonlarına kadar yönetimde söz sahibi oldular
 • Balkanlarda kaybedilen topraklarda Türkler azınlık konumuna düştüler, bu dönemde anadoluya göçler arttı.
 • Bulgaristan’ın çok güçlenmesi II.Balkan Savaşının çıkmasına neden oldu Londra Antlaşması geçersiz hale geldi

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.