Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 4

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  4.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 4.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • XIX.yy (19.yy) ve XX.yy (20.yy) Osmanlı Devletinde Fikir Akımları
 • Osmanlı’da bu yüzyıllarda hakim Fikir Akımlarını şunlardır; Osmanlıcılık, İslamcılık (Ümmetçilik – Panizlamizm), Türkçülük (Turancılık – Pantürkizm), Batıcılık ve Adem-i Merkeziyetçilik

 

 • OSMANLICILIK
 • Savunucuları:
 • Genç Osmanllar, Jön Türkler
 • Amaçları – Düşünceleri:
 • Dağılmayı önlemek için din, dil, ırk farketmeksizin Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan herkes eşittir
 • Akımın Etkili Olduğu Dönem:
 • I. Meşrutiyet (Tanzimat, Islahat)
 • Akımın Sona Erdiği Dönem:
 • I. Balkan Savaşında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti, Akımın bir etkisinin kalmadığı anlaşıldı, bu dönemden sonra Fransız ihtilali ile yayılan milliyetçilik akımından Osmanlı Devleti daha fazla etkilenmeye başladı.

 

 • İSLAMCILIK (ÜmmetçilikPanizlamizm)
 • Savunucuları:
 • Mehmet Akif, Sait Halim Paşa, İsmail Fenni
 • Amaçları – Düşünceleri:
 • Emperyalizm ve sömürgeye karşı tüm müslümanların halifelik altında birleşmesinin çare olacağına inanıyorlardı
 • Akımın Etkili Olduğu Dönem:
 • II. Abdülhamit (İstibdat Dönemi)
 • Akımın Sona Erdiği Dönem:
 • 1. Dünya Savaşında Osmanlıya karşı Arapların İngilizlerle işbirliği yapması milliyetçilik duygularının islamcılıktan daha baskın olabileceğini ve islamcılık düşüncesinin gerçekleşemeyeceğini göstermiştir
 • TÜRKÇÜLÜK (TurancılıkPantürkizm)
 • Savunucuları:
 • Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Mehmet Emin Resuizade, İttihat ve Terakki 
 • Amaçları – Düşünceleri:
 • Dünyadaki tüm Türkleri tek vatan, tek bayrak altında birleştirmek
 • Akımın Etkili Olduğu Dönem:
 • II. Meşrutiyet
 • Akımın Sona Erdiği Dönem:
 • 1918 yılında Kafkasya Cephesinde Enver Paşa komutasındaki Türk ordusunun savaşı kaybetmesiyle önemini yitirmiştir. (Türkçülük akımı kurtuluş savaşının kazanılmasında etkendir)

 

 • BATICILIK
 • Savunucuları:
 • Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Süleyman Nazif
 • Amaçları – Düşünceleri:
 • Batının bilim, teknik, askeri bazı üstünlüklerinden yararlanarak Osmanlı Devletinin kurtulabileceğine inandılar
 • Akımın Etkili Olduğu Dönem:
 • Lale Devri, Tanzimat Devri

 

 • ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK (Federal Yönetim)
 • Savunucuları:
 • Ahrar Fırkası ve bu fırkanın kurucusu Prens Sebahattin
 • Amaçları – Düşünceleri:
 • Federal yönetim ve liberal ekonomi ile devletin devamlılığını sağlayabileceğine inanılıyordu
 • Akımın Etkili Olduğu Dönem:
 • II. Meşrutiyet

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.