Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 3

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  3.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 3.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • 31 Mart Ayaklanması ( 13 Nisan 1909 )
 • Avrupalılar bu ayaklanmayı desteklemiş ve kışkırtmışlardır, 31 Mart ayaklanmasının çıkmasında, dini duyguların suistimal edilmesiyse başka bir nedenidir.
 • Rumi 31 Mart 1325
 • Miladi 13 Nisan 1909’da gerçekleşmiştir
 • Bu tarihlerde İstanbul yönetimine ve II. Meşrutiyete karşı ayaklanmalar başlamıştır
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı –> Politik istikrarsızlık ve çatışmalara neden olan bir siyaset izlemekteydi, halktaki karışıklıkları arttıran İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı tüm muhalefet partileri birleşti, bu isyancılar Sadrazam ve meclis başkanının istifasını istemekteydiler. Bazı ittihatçılar öldürüldü, gazete binalarına saldırılar düzenlendi.

 

 • Ek Bilgi:
 • 31 Mart Ayaklanmasında destekçi olanlar; 
 • Ahrar Fırkası
 • Avcı taburu
 • Volkan Gazetesi
 • Volkan Gazetesi: İttihad-ı Muhammediye Cemiyetinin yayın organıdır. Din adamları ve ittihat terakkinin uygulamalarından rahatsız olan, zarar gören alaylı subaylar üzerinde etkili olmuştur.
 • 31 Mart ayaklanmasının gelişimi:
 • Taksim kışlasındaki avcı taburuna bağlı askerler –> subaylarına karşı ayaklandılar.
 • Din adamlarının önderliğinde Heyet-i Mebusan önünde toplandılar, ülkenin şeriatla yönetilmesini istediler
 • Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti ayaklanan isyancılarla uzlaştı, bu sırada hükümette ardı ardına istifalar gözükmekteydi
 • Bu gelişmeler neticesinde İttihat ve Terakki bazı önlemler aldı,
 • Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu (Selanikteki 3. Ordu) istanbula geldi ve ayaklanmayı bastırdı. (Bu orduda Mustafa Kemal’de Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapmaktaydı.)
 • Hareket Ordusunun 31 Mart ayaklanmasını bastırmasıyla saray etkisi kırıldı, ordu yeniliklerin ve rejimin koruyucusu konumuna geldi, kanuni esaside köklü değişiklikler yapıldı.

 

 • Ek Bilgi:
 • Hareket Ordusunun isyanı bastırması ordunun yeniliklerden yana olduğunu gösterir.

 

 • 31 Mart ayaklanmasının sonucunda ittihat ve terakkiciler tekrar mecliste çoğunluk oldular.
 • Ayaklanmanın bastırılmasının akabinde Sıkı Yönetim İlan edildi. Ayaklanmaya önderlik edenler Divan-ı Harpte yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldı.
 • II. Abdülhamit Tahttan indirildi yerine V.Mehmet Reşat geldi.

 

 • Ek Bilgi:
 • 31 Mart Ayaklanması, mevcut rejime karşı ilk ayaklanmadır. (Cumhuriyet Dönemindeki Şeyh Sait ve Menemen İsyanlarına benzer)
 • Meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişah –> II. Abdülhamit’tir , ikinci padişah ise –> Vahdettin

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.