Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 21

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  21.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 21.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler
 • Pontus Rum 
 • Mavi Mira 
 • Etnik-i Eterya (Filik-i Eterya)
 • Musevi (Makabi İsrailiy) Alyans israilit ve makabi
 • Ermeni Hınçak ve Taşnak (Sütyun)
 • Ermeni-Rum Birlii Komitesi
 • Kordos Cemiyeti
 • MAVİ MİRA CEMİYETİ
 • 1919 sonlarında Rum Patrikhanesi tarafından İstanbulda kuruldu
 • Amaı Bizansı canlandırmak
 • Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin en kapsamlısı
 • Trakya, İstanbul, Batı ve Orta Anadoluda “Büyük Yunanistan” kurarak Bizansı yeniden canlandırma hayalleri vardı (Megalo idea)
 • Alt kolları:
 • Fener Rum Patrikhanesi
 • Yunan kızılhaçı
 • Yunan göçmenler komisyonu
 • Yunan ve Trakya komiteleri
 • Rum izci okulları
 • Kordos Cemiyeti –> Rum militanlarını göçmen gibi gösterip rum nüfusu fazla göstermek ve istedikleri bölgelerde karışıklıklar çıkartıp mondros ve wilsondan yararlanmak istendi

 

 • PONTUS RUM CEMİYETİ
 • Merkezi Trabzon
 • Pontus Rum İmparatorluğunu Batumdan Sinop’a tekrar kurma hayalleri vardı
 • İstanbul Rum patrikhanesi bu cemiyetin merkezi konumundaydı

 

 • ETNİKİ ETERYA (FİLİKİ ETERYA) CEMİYETİ
 • 1814 yılında kurulmuş Avrupa ve Rus destekleriyle, Yunanistanın bağımsızlığı için faaliyetler göstermiş bir cemiyettir
 • Edirne Anlaşması 1829’dan sonra faaliyetlerine ara versede 20çyyda tekrar aktif olarak çalışmıştır
 • Rumlar tarafından kurulan ilk cemiyettir
 • Pontus Rum İmparatorluğu kurma amaçlarıda vardır
 • MUSEVİ CEMİYETİ (MAKABİ İSRAİLİT)
 • Osmanlı içinde yaşayan yahudilerden ileride Filistin çevresinde İsrail Devleti kurmayı amaçlıyorlardı. 

 

 • ERMENİ HINÇAK VE TAŞNAK SÜTYUN CEMİYETİ
 • Doğu Anadoluda ve Çukurova dolaylarında wilson ilkelerinden yararlanıp bağımısız Ermanistan kurma hayalleri vardı

 

 • ERMENİ-RUM BİRLİĞİ KOMİTESİ
 • Ermeni patriği Zaven Efendi tarafından Ermeni-Rum dayanışması için kurulmuştu

 

 • TÜRKLERİN KURDUĞU ZARARLI CEMİYETLER
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti –> Padişah Vahdettin ve Damat Ferit‘in desteklediği, İngiliz sömürgesi olmayı kabul eden görüşü savunmuşlar ve bunun için çalışmışlardı
 • Wilson İlkeleri Cemiyeti –> Amerikan mandası olunabilineceğini savunan bu düşünce taraftarları Sivas Kongresinden sonra milli-ulusal mücadeleye katılmışlardır
 • Kürt Teali Cemiyeti –> Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadoluda, dönemin Musul petrollerinde gözü olan ve Türkiye coğrafyasında emelleri olan İngiltere ve Rusya tarafındanda desteklenen, kışkırtılan, kullanılan cemiyettir.
 • Teali İslam Cemiyeti –> İşgallere tepkisiz kalan Saltanat ve hilafete bağlı cemiyetti
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti –> İngilizler tarafındanda desteklenen bu cemiyet yine padişah ve halifeyi desteklemekte dış güçler ile dirsek temasında idi.
 • Nigahban Cemiyeti –> Emekli subayların kurduğu bu cemiyet milli mücadele karşıtı ayaklanmaları desteklemekteydi
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası –> İttihat ve Terakki grubu karşıtı, padişah ve halife yanlısı kesimdi, Alemdar, Peyam-ı Sabah gazeteleri yayın organlarıydı, milli mücadele istemeyenlerden oluşmaktaydı, Ulusal varlığa düşman cemiyetleri organize ettiler.
 •  

  • KUVAY-İ MİLLİYE (Milli Kuvvetler)
  • Kuvayi milliye sözü ilk kez milli kongre cemiyeti kurucularından olan Dr. Esat Işık’ın raporlarında kullanıldı
  • Mondrostan sonra Osmanlı hükümetinin tepkisiz kalması ve işgallere destek olmasıyla halk kendi bağımsızlığını kendi kurtarmaya çalışmış sivil kuvayi milliye birlikleri oluşturmaya başlamıştır
  • Düzenli ordu kurulana kadar direnişi kuvayi milliye üstlenmiştir
  • İlk sivil direniş güneyde Fransızlara karşı Dörtyolda ( 19 Aralık 1918), Urfa, Antep, Maraş işgalden kurtarıldı
  • İlk kuvayı milliye teşkilatı izmir işgali sonrası Batı Anadoluda oluşturulmuştur
  • Ege halkı Yunan işgaline karşı Balıkesir ve Alaşehir kongreleri düzenlemişlerdir
  • Batı Anadoludaki kuvayi milliye birliklerinin insan ve malzeme bakımından desteklenmesine karar verilmiştir
  • Soma, Akhisar, Nazilli, Salihlinin batısından geçen Ayvalık kıyılarına kadar uzanan bir hat üzerinde Batı Cephesi kurulmuştur
  • Bu cephenin merkezi Balıkesirdir, Ali Fuat Cebesoy Sivas Kongresinde Batı Anadoluda kuvayi miliye birliklerinin genel komutanlığına tayin edilmiştir.

  << Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

  ———————————————————————-

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Bu Konuları Okudunuz mu?

  Ya Çıkarsa?

 • Answer for Aşağıdakilerde hangisi, diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı arttığı zaman gelir sabit bırakıldığı için gelirin satın alma gücünde meydana gelen azalma ve buna bağlı olarak satın alın­mak istenen mal ve hizmet mik­ta­rı­­nın azalmasını ifade etmek­tedir?
 • Answer for Aşağıdakllerden hangisi Türkiye'deki göllerin tatlı ya da acı olmasında etkili değildir? A) iklim özellikleri B) Arazi yapısı C) Gölün gideğeninin olup olmaması D) Göle dökülen akarsu sayısı E) Yükselti
 • Diğer Soru-Cevap Konuları
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 • İlköğretim yapboz oyunu oyna
 • Answer for Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangileri demir çelik fabrikalarında kullanılır? I. Linyit II. Krom III. Fosfat IV. Kükürt V. Mermer