Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 21

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  21.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 21.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler
 • Pontus Rum 
 • Mavi Mira 
 • Etnik-i Eterya (Filik-i Eterya)
 • Musevi (Makabi İsrailiy) Alyans israilit ve makabi
 • Ermeni Hınçak ve Taşnak (Sütyun)
 • Ermeni-Rum Birlii Komitesi
 • Kordos Cemiyeti
 • MAVİ MİRA CEMİYETİ
 • 1919 sonlarında Rum Patrikhanesi tarafından İstanbulda kuruldu
 • Amaı Bizansı canlandırmak
 • Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin en kapsamlısı
 • Trakya, İstanbul, Batı ve Orta Anadoluda “Büyük Yunanistan” kurarak Bizansı yeniden canlandırma hayalleri vardı (Megalo idea)
 • Alt kolları:
 • Fener Rum Patrikhanesi
 • Yunan kızılhaçı
 • Yunan göçmenler komisyonu
 • Yunan ve Trakya komiteleri
 • Rum izci okulları
 • Kordos Cemiyeti –> Rum militanlarını göçmen gibi gösterip rum nüfusu fazla göstermek ve istedikleri bölgelerde karışıklıklar çıkartıp mondros ve wilsondan yararlanmak istendi

 

 • PONTUS RUM CEMİYETİ
 • Merkezi Trabzon
 • Pontus Rum İmparatorluğunu Batumdan Sinop’a tekrar kurma hayalleri vardı
 • İstanbul Rum patrikhanesi bu cemiyetin merkezi konumundaydı

 

 • ETNİKİ ETERYA (FİLİKİ ETERYA) CEMİYETİ
 • 1814 yılında kurulmuş Avrupa ve Rus destekleriyle, Yunanistanın bağımsızlığı için faaliyetler göstermiş bir cemiyettir
 • Edirne Anlaşması 1829’dan sonra faaliyetlerine ara versede 20çyyda tekrar aktif olarak çalışmıştır
 • Rumlar tarafından kurulan ilk cemiyettir
 • Pontus Rum İmparatorluğu kurma amaçlarıda vardır
 • MUSEVİ CEMİYETİ (MAKABİ İSRAİLİT)
 • Osmanlı içinde yaşayan yahudilerden ileride Filistin çevresinde İsrail Devleti kurmayı amaçlıyorlardı. 

 

 • ERMENİ HINÇAK VE TAŞNAK SÜTYUN CEMİYETİ
 • Doğu Anadoluda ve Çukurova dolaylarında wilson ilkelerinden yararlanıp bağımısız Ermanistan kurma hayalleri vardı

 

 • ERMENİ-RUM BİRLİĞİ KOMİTESİ
 • Ermeni patriği Zaven Efendi tarafından Ermeni-Rum dayanışması için kurulmuştu

 

 • TÜRKLERİN KURDUĞU ZARARLI CEMİYETLER
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti –> Padişah Vahdettin ve Damat Ferit‘in desteklediği, İngiliz sömürgesi olmayı kabul eden görüşü savunmuşlar ve bunun için çalışmışlardı
 • Wilson İlkeleri Cemiyeti –> Amerikan mandası olunabilineceğini savunan bu düşünce taraftarları Sivas Kongresinden sonra milli-ulusal mücadeleye katılmışlardır
 • Kürt Teali Cemiyeti –> Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadoluda, dönemin Musul petrollerinde gözü olan ve Türkiye coğrafyasında emelleri olan İngiltere ve Rusya tarafındanda desteklenen, kışkırtılan, kullanılan cemiyettir.
 • Teali İslam Cemiyeti –> İşgallere tepkisiz kalan Saltanat ve hilafete bağlı cemiyetti
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti –> İngilizler tarafındanda desteklenen bu cemiyet yine padişah ve halifeyi desteklemekte dış güçler ile dirsek temasında idi.
 • Nigahban Cemiyeti –> Emekli subayların kurduğu bu cemiyet milli mücadele karşıtı ayaklanmaları desteklemekteydi
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası –> İttihat ve Terakki grubu karşıtı, padişah ve halife yanlısı kesimdi, Alemdar, Peyam-ı Sabah gazeteleri yayın organlarıydı, milli mücadele istemeyenlerden oluşmaktaydı, Ulusal varlığa düşman cemiyetleri organize ettiler.
 •  

  • KUVAY-İ MİLLİYE (Milli Kuvvetler)
  • Kuvayi milliye sözü ilk kez milli kongre cemiyeti kurucularından olan Dr. Esat Işık’ın raporlarında kullanıldı
  • Mondrostan sonra Osmanlı hükümetinin tepkisiz kalması ve işgallere destek olmasıyla halk kendi bağımsızlığını kendi kurtarmaya çalışmış sivil kuvayi milliye birlikleri oluşturmaya başlamıştır
  • Düzenli ordu kurulana kadar direnişi kuvayi milliye üstlenmiştir
  • İlk sivil direniş güneyde Fransızlara karşı Dörtyolda ( 19 Aralık 1918), Urfa, Antep, Maraş işgalden kurtarıldı
  • İlk kuvayı milliye teşkilatı izmir işgali sonrası Batı Anadoluda oluşturulmuştur
  • Ege halkı Yunan işgaline karşı Balıkesir ve Alaşehir kongreleri düzenlemişlerdir
  • Batı Anadoludaki kuvayi milliye birliklerinin insan ve malzeme bakımından desteklenmesine karar verilmiştir
  • Soma, Akhisar, Nazilli, Salihlinin batısından geçen Ayvalık kıyılarına kadar uzanan bir hat üzerinde Batı Cephesi kurulmuştur
  • Bu cephenin merkezi Balıkesirdir, Ali Fuat Cebesoy Sivas Kongresinde Batı Anadoluda kuvayi miliye birliklerinin genel komutanlığına tayin edilmiştir.

  << Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

  ———————————————————————-

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.