Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 2

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  2.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 2.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • II. Meşrutiyet’in İlanı ( 24 Temmuz 1908)
 • II. Abdülhamit artan muhalefet sebebiyle kapalı olan parlementoyu yeniden açma kararı aldı
 • Mebus seçimleri yapıldı –> Kanuni Esasi yeniden yürürlüğe girdi

 

 • II. Meşrutiyet Sonrası Gelişmeler
 • İktidar boşluğu yaşanmıştır (Geçiş dönemi) –> Bu boşluktan dış güçler yararlanmıştır
 • Yunanistan Girit’i işgal etti, kendi topraklarına kattığını ilan etti
 • Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti
 • Avusturya – Macaristan, Berlin Anlaşmasından beri Bosna-Hersek’i geçici olarak elinde tutmaktaydı, bu boşluklardan yararlanıp Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini duyurdu
 • 1909 Yılında Kanun-i Esaside yapılan değişiklikler
 • Hükümet meclise karşı sorumlu
 • Nazırlar (Bakanlar), Sadrazam (Başbakan) tarafından belirlenecek
 • Uluslarası anlaşmaları meclis onaylayacak
 • Toplanma, dernek ve parti kurma hak ve hürriyeti kabul edildi
 • Türk tarihinde ilk kez çok partili hayata geçiş denemeleri bu dönemde olmuştur (Demokratik parlemento sisteminin ilk denemeleri)
 • İttihat ve Terakki Fırkası, II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında en güçlü parti durumundaydı
 • İlk muhalefet partisi Osmanlı Ahrar Fırkası’dır
 • Fedekaran-ı Millet Cemiyeti, İttihad-ı Muhammediye Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Islahat-ı Esasiye Osmaniye Fırkası, Mutedil Hürriyetpervan Fırkası yine bu dönemde kurulan partiler arasındadır
 • Sansür ve 113. Maddedeki sürgün kaldırıldı
 • Kanuna uygun cezalandırmalar olacağı kabul edildi
 • Ancak kabine güvenoyu verirse parlemento feshedilebilir
 • Yasa teklifi için padişah izni gerekliliği kaldırıldı
 • Padişahın veto ettiği bir yasa mecliste değişmeden kabul edilirse tasarı onaylanmak zorunda

 

 • Ek Bilgi:
 • 1909 yılındaki Kanuni Esasi Değişiklikleri gerçek anlamda meşruti düzene geçişi ifade etmektedir. Padişah yasama ve yürütmedeki yetkilerini yitirmiştir, Yürütme –> Hükümet

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.