Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 18

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  18.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 18.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • İZMİR’İN İŞGALİ (15 Mayıs 1919)
 • 1. Dünya Savaşında Osmanlı yenilince Yunanlılar Megali idea-Büyük ülkü dedikleri stratejilerini her platformda dahada dile getirir oldular, Batı Anadoluyu, Trakya’yı topraklarına katmak ve Doğu Karadenizde Pontus Rum Devleti kurabilmek için girişimlerini arttırdılar
 • Paris Konferansında İzmirin Yunanlılara verileceği duyulunca yerel halk örgütlenmeye başladı. İşgallere karşı İzmir Müdafa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti kuruldu.
 • Yunanlılar sahte belgelerle Paris Konferansında kendilerinin desteklenmesini sağladı, bu sahte, asılsız belgelere göre; bölgede Rum nüfusun çoğunlukta, Türkler bölgedeki hristiyanları katletmek üzere, bölge kültürel ve coğrafi açıdan Yunanistanın uzantısıdır gibi (İlerleyen zamanlarda bu konuyu araştırmak için Amerikadan Amiral Bristol gelmiş ve hazırladığı raporda bu durumların yalan ve yanlış olduğunu açıkca ortaya çıkartmıştır)
 • Osmanlı yönetimince Türk subaylar ve erlere işgallere karşı koymayın emirleri geldi, İzmirli Rumlar gelen yunan askerlerini sevinçle karşıladı, bu duruma dayanamayan insan hakları (Hukuk-u Beşer) gazetesi yazarı Hasan Tahsin Yunanlılara ilk kurşunu attı.
 • Bunun üzerine kışla ateşe verildi, hükümet konağı basıldı, pek çok asker ve subayımız şehit edildi.
 • Yunanlılar bu davranışlarıyla Türklerin dirilişine, Kuvayi Milliye ruhunun oluşmasına ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla biten milli benliğin uyandığı, işgallere karşı direnişin başladığı süreci hızlandırdı
 • İzmir işgaline karşı yurdun 4  bir tarafında mitingler düzenlendi, türkçe dışınca farklı (Fransızca, ingilizce gibi) dillerdede bu işgallerin haksızlığını diğer ülkelere açıklamaya yönelik yazılar yayınlandı
 • İzmir işgali sonrasında İstanbulda mitingler yasaklandı.
 • İşgalin sonraki günlerinde Yunanlılar ve izmirli rumlar katliamlara, şehri yakıp yağmalamaya başladılar 
 • MİLNE HATTI – MİLNE RAPORU
 • Kuvayi Milliye güçleri vs. Yunanlılar –> Kuvayi milliye(Sivil direnişçi vatanseverler) güçleri Yunanlıları neredeyse tüm cephelerde mağlup etmeye yada ciddi kayıplar verdirmeye başladı, bu durum karşısında Yunanlılar devreye itilaf devletlerinin girmesini istediler, bu istekleri reddedildi fakat General Milne durum raporu hazırlamak için Batı Anadoluya gönderildi.
 • Raporda;
 • Bölgedeki Türk ve Yunan mücadelesi ciddi boyutlarda,
 • Yunanlılar zaman zaman zor duruma düşmekte,
 • Kuvayi milliye ile Osmanlı direniyor
 • Bu durumlara çözüm olaraksa Yunan kuvvetlerinin güvenliği ve zaman kazanılması için bir hat oluşturulmasına karar verildi. (Milne hattı)
 • Mustafa Kemal Milne Hattına uyulmamasını emretti
 • Amiral Bristol Raporu
 • Yunan işgalinden sonra bölgeye Amerikalı Amiral Bristol ve İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan bir komisyon durumu, yunan iddialarının gerçekliğini araştırmak üzere gönderildi.
 • Hazırlanan rapora göre:
 • Yunanlıların “Rumlara katliam yapıldı” bildirgeleri gerçek dışıdır
 • Mondrostan sonra bölgede hristiyan güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yoktur
 • İşgal sonrası katliamların sorumlusu Yunanlılardır
 • İzmir ve çevresinin Yunanistanda kalması wilson ilkelerine göre uygun değildir, bölgede Türkler hakim ve çoğunluktur
 • Yunan askerlerinin derhan geri çekilmesi bunların yerine itilaf devleti askerlerinin gelmesi daha uygun olabilir
 • Yunanlıların yaptıkları işgaller güvenlik sebebiyle değil, ilhak (sınır genişletme) amacıyladır
 • Bu belge ile izmirin işgalinin haksızlığı ve Türk mücadelesinin haklılığı ilk kez uluslarası bir belgeylede onaylanmıştır

 

 • Türklerin milli davalarındaki haklılıklarını gösteren bazı belgeler
 • Amiral Bristol –> Batı –> Rum(Yunan)
 • General Harbord –> Doğu –> Ermeni
 • Genereal Sandler –> Güney –> Hatay

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.