Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 14

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  14.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 14.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • 1. Dünya Savaşı Sırasında İmzalanan Gizli Anlaşmalar

 

 • İstanbul Anlaşması
 • İmzalayanlar:
 • İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya
 • Maddeler:
 • Boğazlar ve çevresi Çarlık Rusyaya verildi
 • Londra Anlaşması
 • İmzalayanlar:
 • İngiltere, İtalya
 • Maddeler:
 • 12 Ada, Antalya ve çevresi İtalyaya verildi (İtalya ittifaktan itilafa geçti)

 

 • Mac Mahon Anlaşması
 • İmzalayanlar:
 • Mısır valisi Mac Mahon, Hicaz emiri Şerif Hüseyin
 • Maddeler:
 • Osmanlı Devletindeki araplar isyan ederek itilafa yardımcı olurlarsa araplara bağımsızlık verilecek

 

 • Sykes Picot Anlaşması
 • İmzalayanlar:
 • İngiltere, Fransa, İtalya
 • Maddeler:
 • Fransa –> Adana, Antalya, Suriye kıyıları ve Lübnanı alacak
 • İngiltere –> Irak (Musul hariç)

 

 • Saint Jean Dö Mariunne
 • İmzalayanlar:
 • İngiltere, İtalya
 • Maddeler:
 • İzmir, Antalya, Konya, Aydın, İtalyaya bırakıldı

 

 • Petrograd Protokolü
 • Doğu Anadolu, Trabzona kadar karadeniz kıyıları Rusyaya verildi

 

 • 1. Dünya Savaşını sona erdiren Ateşkes Anlaşmaları + imzalanan Barış Anlaşmaları

 

 • Bulgaristan (Savaştan ilk çekilen ittifak devleti) –> Selanik Ateşkesi (29.09.1918) –> Sonrasında (27 Kasım 1919) Nöyyi (Neuilly) Barış Anlaşması

 

 • Avusturyayla –> Villa Gusti Ateşkesi (03.11.1918) –> Sonrasında (10 Eylül 1919) Saint German (Sen Jermen) Barış Anlaşması

 

 • Macaristanla –> Villa Gusti Ateşkesi (03.11.1918) –> Sonrasında (4 Haziran 1920) Trianon (Triyanon) Barış Anlaşması

 

 • Osmanlıyla –> Mondros Ateşkesi (30.10.1918) –> Sonrasında (10 Ağustos 1920) Sevr Barış Anlaşması

 

 • Almanyayla (Savaştan son çekilen ittifak devleti) –> Rethondes Ateşkesi (11.11.1918) –> Sonrasında (28 Haziran 1919) Versailles (Versay) Barış Anlaşması

 

 • Versailles (Versay) Barış Anlaşması (28 Haziran 1919)
 • İtilaf devletleri vs. Almanya
 • Alsas-Loren –> Fransa
 • Belçika, Polonya, Çekoslovakya, Litvanya’ya bazı topraklar verildi
 • Alman sömürgeleri itilaf devletlerince paylaşıldı
 • Almanyanın Avusturyayla birleşmesi yasaklandı
 • Almanyada mecburi askerlik kaldırıldı. Ordu 100.000 kişi ile sınırlandırıldı
 • Almanya savaş tazminatı ödeyecektir. (Ekonomik kısıtlama)
 • Versay Anlaşması 2. Dünya Savaşı çıkmasına ortam hazırladı

 

 • Saint Germain (Sen Jermen) Barış Anlaşması (10 Eylül 1919)
 • İtilaf devletleri vs. Avusturya
 • Avusturya-Macaristan imparatorluğu 2’ye ayrıldı
 • Avusturya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan bağımsızlığını tanıyacak
 • Avusturya, milletler cemiyetinin onayını almadan Almayla birleşemez
 • Mecburi askerlik kaldırıldı, Ordu 30.000 kişi ile sınırlı
 • Avusturya savaş tazminatı ödeyecek

 

 • Neuilly (Nöyyi) Barış Anlaşması (27 Kasım 1919)
 • İtilaf Devletleri vs. Bulgaristan
 • Bulgaristanın bazı toprakları Romanya, Yunanistan, Yugoslavyaya bırakıldı.
 • Mecburi askerlik kaldırıldı. Ordu 25.000 kişi ile sınırlı, deniz ve hava kuvveti kurulması yasaklandı
 • Bulgaristan savaş tazminatı ödeyecek

 

 • Trianon (Triyanon) Barış Anlaşması (4 Haziran 1920)
 • İtilaf devletleri vs. Macaristan
 • Macaristan topraklarının büyük kısmı Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavyaya bırakıldı
 • Mecburi askerlik kaldırıldı. Ordu 35.000 kişiyle sınırlı, Deniz ve hava kuvveti kurulması yasaklandı

 

 • Avrupalı devletler Osmanlı Devletini paylaşmada anlaşamadı, Osmanlı ile imzalanacak Sevr Antlaşması gecikti (10 Ağustos 1920)

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.