Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 13

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  13.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 13.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • ABD’nin 1. Dünya Savaşına Girmesi
 • Savaşın ilk yıllarında ABD tarafsızlığını ilan etti
 • İtilaf Devletleri ile silah ve cephane ticareti yaparak, savaşa girmeden geçinip gidiyordu
 • Almanya ABD’den bu ticarete son vermesini istedi, ABD pek umursamadı çok büyük rantın olduğu silah satışlarına son hızıyla devam etti
 • Almanya denizaltılarıyla Atlas okyanusundaki Amerikan gemilerini batırdı
 • ABD Savaşa girme kararı aldı ve savaşın tüm kaderi değişti, Almanların batı cephesi çöktü.
 • WİLSON İLKELERİ (8 Ocak 1918) ve 1. Dünya Savaşı Süreci
 • Bu ilkeler ABD devlet başkanı Wilson tarafından dünyada kalıcı barışın sağlanması ve sömürgeciliğin sona ermesi amacıyla çıkarılmıştır
 • 1. Dünya savaşında ABD bu ilkelerle ön plana çıkmıştır
 • ABD, Wilson ilkerinin kabulu ile İtilaf Bloğuna katılmıştır

 

 • Wilson İlkeleri (Genel olarak mantıklı ve anlaşılırdır ama uygulamalar ilkelere uygun olmamıştır)
 • Her ulus kendi geleceğini kendi belirleyecek (Görünürde sömürgecilik ve imparatorluklara karşı çıkıldı)
 • I. Dünya Savaşında galip çıkan devletler, savaşta yenilen devletlerden toprak almayacak, yenilenler savaş tazminatı ödemeyecektir (İtiflaf devletleri anadoluyu işgal ederek bu maddeyi geçersiz kılmışlardır)
 • Yenen devletler toprak almak yerine–> himayeci olarak hakimiyet sağladılar, savaş tazminatı yerinede –> Savaş tamiratı veya onarım masrafları adı altında paralar alınmıştır.
 • Aşırı silahlanmaya son verilecek(Silahlanma iç güvenlik seviyesine indirilecek) ve gizli diplomasi yapılmayacak . (Bu ilkeleri çıkartan ve savunan büyük ülkeler ilerleyen süreçlerde silahlanma yarışına ve gizli diplomasilere devam etmiştir)
 • Devletler arası anlaşmazlıkların çözümü için her devletin(büyük-küçük) temsilcisinden oluşan uluslarası bir cemiyet kurulacak, toprak bütünlüğü garantisi verilecek, bu düşünceler 1. Dünya Savaşı sonrası Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmasına ortam hazırlamıştır.
 • Cemiyet-i Akvam –> Uluslarası sorunları büyük devletler lehine çözmüştür, 2. Dünya savaşının çıkmasına etken olmuştur, 2. Dünya Savaşından sonra ise milletler cemiyeti ile benzer misyonda, daha iyi işleyen Birleştirilmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.
 • Milletler çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi geleceklerini belirleyebilecekler, Doğu anadoluda Ermeni Devleti gündeme gelmiştir, bunun yanı sıra Araplar ve Rumlarda kendi devletlerini kurabilmek umuduyla girişimlere başlamıştır
 • Almanyanın Alsas Loren‘i Fransaya vermesi karara bağlanmıştır
 • Bağımsız Polonya Devletinin kurulması kararlaştırılmıştır.
 • Boğazlar dünya devletlerinin ticaret gemilerine açık olacak kararı alınmıştır
 • ABD’nin itilaf tarafına geçmesinin ardından itilaf devletleri 1. Dünya Savaşından galip çıkmıştır
 • İlk ateşkes anlaşması Bulgaristan ile imzalanmıştır

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.