Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 10

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XX.yy (20.yy) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  10.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XX.yy (20.yüzyıl) da Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı  başlığında 10.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler
 • Savunma Cepheleri
 • Çanakkale
 • Irak
 • Hicaz-Yemen
 • Suriye-Filistin
 • Taaruz Cepheleri
 • Kafkasya
 • Kanal
 • Müttefiklere yardım cepheleri
 • Galiçya
 • Romanya
 • Makedonya
 • Savunma Cepheleri
 • Çanakkale Cephesi –> Osmanlı Devletinin ve 1. Dünya Savaşının ömrü uzadı, İstanbul ve Boğazların işgali önlendi
 • Suriye – Filistin Cephesi –> Mustafa Kemal Halep’in kuzeyinde düşman ordularını durdurdu
 • Hicaz-Yemen Cephesi –> Osmanlı Hicaz emiri Şerif Hüseyin ingilizlerle anlaşma yaptı (kutsal topraklar Osmanlı’dan çıktı)
 • Irak Cephesi –>  Türk ordusunun Kut’ül Amare’de başarılı olmasına rağmen savaş sonunda Musul hariç tüm Irak kaybedildi

 

 • Kafkasya (Doğu) Cephesi
 • 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı coğrafyasında açılan ilk cephedir
 • Rus ordularının ilerleyişi Doğu Anadoluda durdurulmak istenmiştir
 • Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurup Turancılığı gerçekleştirme ümitleri vardır
 • Bakü petrollerini ele geçirme isteği söz konusudur
 • Bu cephedeki savaşlar sonunda, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon, Erzincan Rusyaya geçmiştir. 
 • Bu sıralarda Osmanlı topraklarında yüzyıllardır dostça ve kardeşçe yaşamış olan ermeniler Osmanlının düştüğü zor durumu fırsat bilip, dış kışkırtmalardan etkilenip Doğu anadolu bölgesinde Ruslarla işbirliği yaparak çetecilik faaliyetleri göstermeye, Türk köylerinde katliamlara başlamışlardır. Bunun üzerine Techir kanunu (Çetecilik faaliyetlerine karışanların zorunlu göçü) çıkarılmış, Suriye, Lübnana zorunlu göç ettirilmişlerdir.
 • Enver Paşa komutasındaki onbinlerce askerimiz Sarıkamışta kış taaruzunda şiddetli soğuk, açlık, bulaşıcı hastalıklar gibi nedenlerle şehit düşmüştür. (150.000’den fazla askerimiz)
 • Türkçülük akımı bu cephede alınan sonuçlardan sonra eski önemini yitirmiştir.
 • Mustafa Kemal Çanakkale Cephesindeki görevinin bitmesinin ardından bu cepheye gelmiş Muş ve Bitlisi geri almıştır (Generalliğe terfi edildi)
 • Bu sıralarda Rusya’da iç karışıklar çıktı (Bolşevik ihtilali) Çarlık Rus Yönetimi yıkıldı yerine kurulan Sovyet Rusyanın idarecileri ile Osmanlı Devleti arasında Brest-Litowsk Anlaşması imzalandı, 1878 Berlin Anlaşmasında kaybedilen (Elviye-i Selase) Kars, Ardahan, Batum geri alındı.
 • İtilaf devletleri (Kapitalist) yeni Sovyet Rusyayı (Sosyalist) sistemleri tamamen ters düştüğü için tanımadılar.
 • Toprak kazandığımız tek cephedir.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.