Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi8

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi   8.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi başlığında 8.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • III.Selim Dönemi (1789-1807) / Nizam-ı Cedit
 • Islahatlar planlı ve programlı uygulanmaya başlandı
 • Devlet düzeninde ilk defa radikal değişikliklerin yapılması gereğinin kavrandığı dönemdir
 • Bu dönemdeki ıslahatlara genel olarak –> “Nizam-ı Cedit” yani “yeni düzen” denmiştir
 • Genellikle askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır
 • İlk defa avrupada açılan elçilikler sürekli hale getirildi.
 • İlk daimi elçilik –> Londra
 • İlk daimi elçi –> Yusuf Agah Efendi
 • Devlet sorunlarının çözülmesi amacıyla danışma meclisleri (Meşveret) toplandı, devlet adamlarından raporlar (Lahiya) alındı
 • Yeniçeri ocağını kaldırmak isteyen III.Selim direk olarak Yeniçeri Ocağını kaldırma girişiminde bulunmadı, bunun yerine Nizam-ı Cedit ordusu adıyla bir ordu kurdu, yeniçeri ocağını 2. plana attı. Nizam-ı Cedit Ordusunu İsveçli subaylar eğitti. Nizam-ı Cedit ordusu 1799 yılında Akka’da Napolyon ordularını yendi.
 • Avrupa tarzında kurulan ilk ordu –> Nizam-ı Cedit Ordusudur
 • Bu ordunun masraflarını karşılamak amacıyla –> İrad-ı Cedit hazinesi kurulmuştur
 • Ordunun eğitimi için –> Levent ve Selimiye kışlaları kurulmuştur
 • Daha önce kurulan Kara ve Deniz Mühendishaneleri genişletilmiştir. I.Mahmut’un kurduğu Hendeshane(Kara), 1796’da Mühendishane-i Berr-i Hümayun adını aldı.
 • İlk kez askeri okullarda Fransızca zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı
 • İlk resmi devlet matbaası kuruldu –> Matbaa-i Amire
 • Yerli malı kullanma zorunluluğu getirildi
 • Denizciliğe önem verildi ve tersaneler kullanılabilir hale getirildi
 • Avrupadan uzmanlar getirtilip ordunun çeşitli bölümlerinde düzenlemeler yapılmıştır
 • Yeniçerilere haftanın belli günlerinde eğitim mecburiyeti getirildi
  • 3. Selim’in yaptığı ıslahatlardan yeniçerilerin ve ulemanın çıkarlarının sarsılması, yönetime karşı bir tepki oluşturmuştur.
  • Yeniçeriler 1807 Kabakçı Mustafa İsyanı çıkartmışlardır
  • Bu isyan ile ıslahatlar kesintiye uğradı
  • 3.Selim tahttan indirildi, akabinde öldürüldü
  • Asiler 3.Selime yakın 10 devlet adamının kellesini istedi
  • Şehzadeler Mustafa ve Mahmutun hayatının tehlikede olduğunu ileri sürerek 3. Selimin tahttan inmesini istediler
  • 3. Selim isyancıların padişahı olmak istemem demiş ve tahttan inmiştir.
  • Sarayda 1 yıl kadar daha yaşamıştır
  • Alemdar Mustafa Paşa 3.Selimi tekrar tahta çıkartmak istemiş tam bu sıralarda IV.Mustafa 3.Selimi öldürtmüştür.

   

  • 3.Selim’in gayretleri Osmanlı Devletini parçalanmaktan kurtaramadı, ancak kendinden sonraki padişahlara örnek olabildi..
  • Avrupadaki bazı gelişmeler
  • Coğrafi keşifler –>İpek+Baharat yollarının önemi azalmış, 1869 Süveyş Kanalı ve Don Volga kanallarının açılmasıyla bu bölgenin önemi artmıştır
  • Rönesans
  • Reform
  • 1789 Fransız İhtilali
  • Sanayi İnkilabı

  << Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

  ———————————————————————-

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.