Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi7

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi   7.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi başlığında 7.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • I.Mahmut Dönemi (1730-1754)
 • İlk kez askeri alanda batı tarzında yenilikler yapıldı
 • Fransız Kont Dö Bönneval islamı kabul etti Humbaracı başı Ahmet Paşa adıyla Osmanlı ordusunda görev yaptı
 • XVIII.yy. Lale devrine duyulan tepki ıslahatları askeri alana yöneltti
 • Avrupanın askeri üstünlüğü kabul edildi
 • Osmanlı ordu sistemi alay, bölük, tabur şeklinde yeniden yapılandırıldı
 • Avrupa tarzında açılan ilk teknik okul –> Kara hendeshanesi(Mühendishanesi) 1734 (Subay yetiştirmek amacıyla)
 • Fransaya verilen kapütülasyonlar bu dönemde sürekli hale getirildi (1740)
 • Yapılan ıslahatlar amacına ulaştı –> 1736-1739 Osmanlı vs. Avusturya+Rusya savaşında Osmanlı düşmanlarını mağlup etti.
 • III.Mustafa Dönemi (1757-1774)
 • Dönem sadrazamı –> Koca Ragıp Paşa –> ıslahatlarda etkin rol oynadı (+Fransız Baron Dö Tot’da etkin)
 • Saray masrafları kısıtlandı –> bozuk olan maliye düzeltilmeye çalışıldı
 • İlk borçlanma sistemi oluşturuldu –> Esham senetleri (İç borçlanma)
 • Deniz subayı yetiştirmek amacıyla –> Deniz mühendishanesi – Mühendishane-i Bahri Hümayun 1773 yılında açıldı
 • Tersane ıslah edildi –> Rusların Çeşme baskınından sonra yakılan donanmanın yerine yenisi yapılmaya çalışıldı
 • Tophane ıslah edildi –> Avrupa tarzında sürat topçuları Ocağı kuruldu. Ağır toplar yetine hafif ve hızlı toplar döküldü. Baron Dö Tot Toğçu ocağının başına getirildi.

 

 • I.Abdülhamit Dönemi (1774-1789)
 • Dönem Sadrazamı –> Halil Hamit Paşa –> Islahatlarda etkin rol oynadı (+Cezayirli Hasan Paşa’da etkin)
 • Sürat topçuları ocağı geliştirildi ve genişletildi
 • İstihkam okulu açıldı (Askeri okul ve askeri tesisleri içerir)
 • Maliye düzeltilmeye çalışıldıysada başarılı olunamadı
 • Daha önce yapılanların aksine ciddi manada ilk kez yeniçeri sayımı yapıldı
 • ilk defa ulufe alım-satımı yasaklandı
 • Humbaracı ve lağımcı ocakları yeniden düzenlendi
 • Avrupadan mühendis ve uzmanlar getirildi
 • Esham senetleri uygulamaya konuldu(Sistem III.Mustafa döneminde kurulmuştu)
 • Cülus bahşisi kaldırıldı
 • Levent teşkilatı kaldırıldı
 • Devlete hizmet için gelen yabancı uzmanların müslüman olma şartı kaldırıldı

 

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.