Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi6

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi   6.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi başlığında 6.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • XVIII.yy (18.yy.) Islahatları
 • Avrupa üstünlüğü kabul edildi –> Islahatlarda avrupa örnek alındı
 • Askeri, ekonomik, teknik, kimil-kültür alanlarında ıslahatlar yapıldı (Daha çok askeri alanda)
 • Islahatlar şahıslara bağlı kaldı, genele hitap edemedi
 • Islahatlar halk isteğiyle değil devlet adamlarının arzularına göre belirlendi
 • Çıkarları zedelenen bazı devlet adamları, ulema ve özellikle yeniçeriler yüzünden devamlı, kalıcı ve yararlı olamamıştır

 

 • Lale Devri Islahatları (Lale Devri 1718/1739 – Batıda barış Devri – mey, mey ve hey, hey devri ) 
 • Lale Devri Başlangıcı 1718 Pasarofça Anlaşması
 • Lale Devri Bitişi 1730 Patrona Halil isyanı
 • Adını İstanbuldaki ünlü lale bahçelerinden alır
 • Zevk ve eğlence düşkünlüğünün yaşandığı devirdir
 • Lale Devri bazı önemli kişiler –> Padişah III. Ahmet, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
 • Bu dönemde genel olarak barış egemendir
 • Avrupanın önemli merkezlerine ilk kez geçici elçilikler açılmıştır (Avrupadaki yenilikleri yakından takip amacıyla)
 • İlk elçi 28 Çelebi Mehmet , Paris (Paris sefernamesi’ni yazmıştır)
 • Sait efendi ve İbrahim Müteferrika 1727’de ilk Türk matbaasını kurmuşlardır
  • Avrupanın teknik üstünlüğü kabul edildi
  • Matbaa avrupadan alınan ilk teknik yeniliktir
  • İşsiz kalma endişesiyle binlerce hattat ve müstehsih (Çoğaltıcı) tepki göstermiştir. Akabinde dönem Şeyhülislamı fetva vererek matbaada dini kitap basımını yasaklamıştır.
  • Basılan ilk eser Vankulu Lügatı (Vani Efendi tarafından)
 • Yalovada kağıt imalathanesi
 • İstanbulda kumaş çini imalathanesi
 • Yeniçerilerden tulumbacılar adıyla itfaye kuruldu
 • İlk çicek aşısı
 • Mimari alanda barok ve rokoko ilk eser –> Nur-u Osmaniye Camii
 • Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi, İstanbulda çeşitli kütüphaneler açıldı (Osmanlı rönesansı)
 • Sivil mimari gelişti (Örn: III.Ahmet çeşmesi) Doğu ve batı tarzında köşkler, kasırlar yapıldı. Avrupanın barok, gotik, rokoko tarzında eserler verildi(Klasik dönem Osmanlı mimarisi sona erdi)
 • Resim ve minyatür sanatı gelişti –> Levni bu dönemde yaşamıştır
 • Nedim dönemin ünlü şairlerindendir
 • Lale devrinde askeri alanda yenilik yoktur
  • 1730 Patrona Halil İsyanı

   

  • Lale devrinde Damat İbrahim Paşa’nın açtığı zevk,israf, sefahat devrinden mutsuz halk, İran seferindende olumsuz haberler alınması üzerine meydanlarda, camilerde isyanı ateşlediler ve yönetime karşı bir ayaklanma başladı.
  • Bu isyanı Patrona Halil ve yandaşları yönlendirmişlerdir
  • Yeniçeri ağası Hasan Paşa isyanı bastıramadı
  • Damat İbrahim Paşa ve bazı devlet adamları idam edildi
  • III. Ahmet tahttan indirildi
  • Patrona Halil isyanında şehir tahrip edildi, Sadabad köşkü ateşe verildi.
  • Divan şairi Nedim öldürüldü

  << Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

  ———————————————————————-

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.