Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi3

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi   3.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi başlığında 3.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • 1828-1829 Osmanlı vs. Rusya Savaşları
 • Rusya Navarin ile yetinmez
 • Doğuda –> Erzurum
 • Batıda –> Edirneye kadar ilerlemiştir.
 • Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır

 

 • 1829 Edirne Anlaşması
 • Yunanistana bağımsızlık verilecek
 • Sırbistana özerklik verilecek
 • Eflak ve Boğdan’a imtiyazlar verilecek
 • Rusyaya savaş tazminatı verilecek
 • Ek Bilgi: Yunanistana bağımsızlık verilmesiyle Mora elden çıkar, Kavalalı Mehmet isyanlardadır buda Mısır Sorununun çıkmasına sebep olur.

 

 • 1830 Fransa Cezayir‘i işgal eder
 • 1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir’i Osmanlı topraklarına katmıştır
 • 1830 yılında Cezayir’in Fransa tarafından alınmasıyla ilk kez kuzey afrikada toprak kaybı yaşanmıştır
 • 1833 Mısır Sorunu
 • Mehmet Ali Paşa Moradaki isyanı bastırarak kendisine verilen valiliklerin Yunanistanın bağımsız olarak elinden çıkmasına sitemlidir, Osmanlı’ya karşı isyan eder.
 • Kavalalı Mehmet Ali ve oğlu İbrahim Paşa Suriye’yi ele geçirir, Adana ve Konyayı alarak Kütahya’ya kadar ilerler.

 

 • 1833 Kütahya Anlaşması
 • II.Mahmut İstanbul’un tehliye girmesiyle İngiltere ve Fransa’dan yardım ister fakat bu talep reddedilir
 • Ruslardan yardım ister, Ruslar kabul eder ve İstanbul’a gelir.
 • Bunu gören İngiltere ve Fransa tedirgin olarak araya girerler.
 • 1833 yılında Kütahya Anlaşması imzalanır.
 • Bu anlaşmaya göre
 • Mehmet Ali Paşaya Mısır, Girit, Suriye Valilikleri
 • İbrahim Paşaya Cidde valiliği ve Adana muhassıslığı (Vergi toplama hakkı) verilir.

 

 • 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması
 • II. Mahmut Fransa ve İngiltereye güvenmemektedir, Mısır sorunuyla alakalı Rusya ile bir işbirliği anlaşması imzalar
 • Bu anlaşma Rusya ile imzalanan 3. işbirliği anlaşmasıdır (8yıl süreyle geçerlidir)

 

 • 1838 Balta Limanı Anlaşması
 • Hünkar İskelesi Anlaşmasının sonuna yaklaşılmaktadır. Mısır sorunu devam etmektedir.
 • Osmanlı İngiltereyle bu anlaşmayı imzalayarak Mısır sorununda İngilterenin desteğini alır fakat dış gümrüklerde müslüman türklerin vergisi %12 iken ingilizlere %5 vergi oranı öngörülmüştür. iç gümrüklerde ise İngilizler tamamen serbest bırakılmıştır.
 • Osmanlı ekonomisi bu anlaşmayla yıkılmanın eşiğine gelmiştir, İngilterenin yarı sömürgesi durumuna gelmiş, açık pazar olmuştur.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.